Udalosti

Výstava / plastika

TELO. INTÍMNE A VEREJNÉ.

01.05.2021 08:59 – 23.05.2021 17:00
Galéria Schemnitz/Banská Štiavnica –>

Výstava je zhrnutím autorovej tvorby za uplynulé obdobie.

autori: Miroslav Trubač
Externý link: https://www.schemnitz.sk/vstavy-2021-exhibitions-2021


Miro Trubač patrí k programovo najukotvenejším autorom mladšej generácie sochárov na Slovensku. Ako jeden z mála u nás pracuje prevažne s figúrou, prostredníctvom ktorej otvára otázky úloh ľudského tela v dejinách jeho priestorového zobrazovania i v aktuálnom sociálnom kontexte. Pre jeho tvorbu je typický experiment, keď okrem tradičných sochárskych postupov využíva aj novšie metódy, medzi ktoré patrí napr. 3D tlač. Často pracuje s historickými formami a námetmi, aktualizovanými do novších súvislostí. Námety známe z ikonografie, objavujúce sa v jeho tvorbe, naberajú vďaka zámerným odchýlkam nové významy, k čítaniu ktorých treba okrem znalosti historických predlôh najmä dávku citlivosti na životné paradoxy. Zvláštne postavenie má v jeho tvorbe spomienka a osobná skúsenosť, pretavená do reinterpretovaných skutočností znázorňujúcich ironické či priam absurdné situácie. Miro Trubač akoby sa stával režisérom nepatrných okamihov, predstavujúcich ťažiskové princípy ľudských zlyhaní. Sochárstvo oslobodzuje od ideológie či politických súvislostí a ukladá do jeho stredu takmer výhradne ľudské vzťahy. Tieto bývajú v jeho scénach vykresľované až tragikomicky, čo napomáha autorovi aj divákovi k ich ľahšiemu prijímaniu alebo azda aj ako návod na vyrovnávanie sa s nimi.
Výstava Telo. Intímne a verejné je zhrnutím autorovej tvorby za uplynulé obdobie. Prevažne monochrómne biele sochy sú vo svojej podstate výrazovo simplicitné, napriek tomu však mimoriadne signifikantné. Ich povaha môže evokovať pocit, že sú až príliš priamymi, to však umožňuje s určitosťou ich identifikovať a následne v psychologických rámcoch mnoho vrstevnato interpretovať. Divák sa stáva pozorovateľom ľudských osudov, čo mu môže pomôcť pochopiť napokon aj ten vlastný. Jednou z kľúčových tém výstavy, ktorej sa autor aj dlhodobo venuje je téma maskulinity a úloh muža v dnešnej spoločnosti. Reaguje na fenomén „krízy mužstva“, pričom ho pozoruje aj z pohľadu nárokov na svoju vlastnú sociálnu identitu. V nedávnej tvorbe volí stále kritickejší jazyk, obohatený často o netradičné prvky, robiace diela empiricky ešte pútavejšími. Na výstave bude prezentovaná viac ako desiatka sôch, vytvorených v období autorovho doktorandského štúdia na VŠVU, ktoré samotná výstava uzatvára.
Mgr. art. Miroslav Trubač (*1986) študoval v rokoch 2005 až 2011 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri prof. Patrika Kovačovského na Katedre socha, objekt, inštalácia. Na tej istej katedre nastúpil neskôr na doktorandské štúdium a stal sa tu odborným asistentom v ateliéri doc. Jána Hoffstädtera. Popri tom pôsobí ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Trnave. Pripravil viacero sólových i samostatných výstav a je zastúpený v domácich aj zahraničných zbierkach. V súčasnosti je reprezentovaný A Pick Gallery v Turíne. Žije a pracuje v Trnave.

OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.