Udalosti

Prednáška

Uvedenie monografie Štefan Belohradský: Sochár-Konštruktér

19.10.2021 18:00 – 19.10.2021 20:00
 Filmová a televízna fakulta VŠMU –>

Galéria Jána Koniarka v Trnave Vás pozýva na uvedenie monografie Štefana Belohradského, ktorá nesie rovnaký názov ako výstava jemu venovaná – Štefan Belohradský: Sochár-Konštruktér.
Autorkou textu v diele je kurátorka výstavy Ľuba Belohradská, vydavateľom je GJK v Trnave.
Spolu s uvedením monografie si budete môcť pozrieť film venovaný tejto tematike, ktorý uvedie jeho režisér Miloš Jakubík.Výstava Štefan Belohradský: Sochár – konštruktér vytvorila ucelenú a komplexnú prezentáciu života a diela významného slovenského sochára s medzinárodným presahom. Projekt bol retrospektívnym náhľadom do autorovej celoživotnej tvorby týkajúcej sa ako jeho komorných, tak i monumentálnych diel. Rovnako bol vyústením dlhodobejšej vedecko-výskumnej činnosti kurátorky a teoretičky umenia Ľuby Belohradskej saturujúcej význam tvorby jej manžela Štefana Belohradského.

Diela Š. Belohradského boli významným reprezentačným artiklom česko-slovenského umenia v zahraničí. Zúčastnil sa na výstavách v Turíne 1967, Paríži 1968, či na Expo v Osake v roku 1970, v rámci ktorého odprezentoval monumentálnu realizáciu „Slnko nádeje“. Rovnako je autorom mnohých komorných plastík a monumentálnych realizácií na území Slovenska, v ktorých je zreteľný jeho invenčný výtvarný jazyk založený na redukcii formy, multiplikácii a kinetizme.

Hudobnú kulisu tvorila hudba skladateľa a hudobníka Martina Burlasa, ktorá je následne použitá aj vo filme.


Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 a zaradenie trnavského okresu do červenej farby je momentálne vstup do priestorov galérie aj synagógy obmedzený pre osoby OP. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytie dýchacích ciest respirátorom a dezinfekciu rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu reinštalácie výstav budú priestory Koppelovej vily zatvorené do 2.12. 2021, kedy sa o 18:00 otvoria výstavy Hybrid-In a Beyond Lost Horizons. Zároveň z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.