Stále expozície

Sochár Ján Koniarek a Klenoty domova

Po zrušení stálych expozícií sochár Ján Koniarek a Klenoty domova v Novom krídle Koppelovej vily sa uskutočnila celková rekonštrukcia priestorov nového krídla.

Nové stále expozície budú realizované v rokoch 2020-21 – po ukončení výstavneho turné kolekcie sochárskych diel Jána Koniarka po slovenských regionálnych galériách.

Galéria portrétov

Stála expozícia sa nachádza vo vstupnom schodiskovom priestore Koppelovej vily a umocňuje jej osobitú reprezentatívnu podobu na drevenom obklade.

Expozícia ponúka edukatívny prehľad vývoja portrétneho žánru od polovice 18. storočia do začiatku 21. storočia.

O zbierkach

K 31.12. 2007 zbierkový fond galérie eviduje 4355 diel, medzi ktorými dominantné postavenie zaujímajú fondy kresby – grafiky (3258 diel) a maľby (471 obrazov).

Základ zbierkového fondu galérie tvorili delimitované diela z Okresného múzea so sídlom v Hlohovci (316 diel). Zameranie akvizičnej činnosti do roku 1990 bolo zrkadlom oficiálnej kultúrnej politiky.

Po zmene režimu došlo k zmene orientácie na povojnové a súčasné slovenské umenie (významnou akvizíciou v tomto smere bol dar Sorosovho centra súčasného umenia v Bratislave – víťazný objekt Romana Ondáka: Osudy moderného umenia z roku 1993).

Získavanie nových artefaktov však poznačil aj nedostatok finančných prostriedkov.

Celkovo je možné galerijný zbierkový fond rozčleniť podľa výstavného kľúča jubilejnej výstavy GJK k 30. výročiu založenia (2006) na štyri okruhy:

 1. Úlomky minulosti – sakrálne diela, produkcia 18. – 19. storočia a trnavské motívy (J. Zanussi, S. Havrlík, J. Dóka st., E. Ambrušová);
 2. Klenoty domova – overené výtvarné hodnoty najmä medzivojnového obdobia na čele s nosnou postavou Jána Koniarka (ďalej M. A. Bazovský, M. Benka, C. Majerník, F. Štefunko, J. Alexy, E. Špitz, V. Hložník a pod.);
 3. Veľká budovateľská…. – oficiálne diela socialistického obdobia (E. Venkov, J. Balogh, L. Čech, J. Oravský);
 4. Rozptyl súčasnosti – nosné mená slovenskej a regionálnej scény po roku 1960 (A. Klimo, R. Sikora, J. Filo, Ľ. Hološka, Š. Belohradský, B. Baláž, M. Balážová, L. Čarný, M. Balgavý ml., P. Kalmus atď.) i zastúpenie mladšej generácie umelcov 90. rokov (I. Németh, E. Vargová, P. Pecha, J. Dudáš).

 

Dôležitou časťou zbierkového fondu je slovenské sochárstvo zastúpené zakladateľom slovenského moderného sochárstva Jánom Koniarkom, podľa ktorého je galéria pomenovaná. Galéria vlastní 76 autorových prác (66 sôch, 9 kresieb, 1 medailu).

K známym regionálnym umelcom, ktorých tvorba je bohato zastúpená, patrí žiak J. Koniarka sochár F. Štefunko (50 diel) a medailér W. Schiffer (76 diel).

Významným počinom bolo získanie pozostalosti Teodora Tekela O. F. M. (1902 – 1975) v rokoch 1976 – 1977, spolu 2626 kresieb a pastelov.

V roku 2006 galéria získala darom od manželky časť pozostalosti významného literárneho a výtvarného vedca a kritika Oskára Čepana (1925 – 1992). Ide o ucelenú zbierku 214 kresieb a záznamov, ktorá predstavuje Čepana predovšetkým ako výtvarníka geometrickej abstrakcie.

Výber plagátov zo súťažných prehliadok doterajších ročníkov Trienále plagátu Trnava (od roku 1991) položil základ zbierky grafického dizajnu a archívneho fondu prezentovaných plagátov.

Ide o jedinú kompaktnú medzinárodnú kolekciu súčasného plagátu na Slovensku. V rôznych tematických alebo teritoriálne členených kolekciách ich galéria zapožičiava na prezentáciu ostatným kultúrnym inštitúciám na Slovensku.

Zoznamy autorov a diel

Autori v zbierkach GJK
 1. Alena Adámková (1973)
 2. Janko Alexy (1894-1970)
 3. Róbert Almási (1948)
 4. Edita Ambrušová (1920)
 5. Jozef Amrich (1960)
 6. Gejza Angyal (1888-1956)
 7. Vlado Bača (1948)
 8. Emil Bačík (1929-1999)
 9. Jozef Bajus (1958)
 10. Jozef Baláž (1923-2006)
 11. Blažej Baláž (1958)
 12. Marta Balážiková (1950)
 13. Mária Balážová (1956)
 14. Miloš Balgavý ml. (1955)
 15. Miloš Balgavý st. (1925-1999)
 16. Július Balogh (1921-2003)
 17. Jozef Balogh (1898-1963)
 18. Július Barta (1922)
 19. Július Bartek (1930-2004)
 20. Tibor Bártfay (1922)
 21. Július Bártfay (1888-1979)
 22. Oľga Bartošíková (1922)
 23. Jan Bauch (1898-1995)
 24. Pavol Bavlna (1956-1979)
 25. Miloš Alexander Bazovský (1899-1968)
 26. Štefan Belohradský (1930-2012)
 27. Martin Benka (1888-1971)
 28. Tomáš Berka (1947)
 29. Erik Binder (1974)
 30. Ignác Bizmayer (1922)
 31. Albín Blažek (1930)
 32. Pavol Blažo (1943)
 33. Marko Blažo (1972)
 34. Corrado Bonomi (1956)
 35. Lýdia Boríková (1950)
 36. Ján Bozoky (9999)
 37. Robert Brož (1939)
 38. Albín Brunovský (1935-1997)
 39. Jozef Bubák (1950)
 40. Alena Burianová - Watersová (1929)
 41. Alexander Buzna (1868-1945)
 42. Ladislav Čarný (1949)
 43. Dezider Castiglione (1924-2005)
 44. Ladislav Čech (1925-2007)
 45. Ladislav Čemický (1909-2000)
 46. Oskár Čepan (1925-1992)
 47. Michal Černušák (1982)
 48. Ladislav Chamuti (1940)
 49. Pavel Choma (1950)
 50. Milan Chovanec (1943-2008)
 51. Viktor Chrenko (1921)
 52. Ľudmila Chrenková-Hofmannová (1940)
 53. Anton Čierny (1963)
 54. Ladislav Čisárik (1953)
 55. Štefan Cpin (1919-1971)
 56. Mihály Csapkovits (9999)
 57. Wojciech Cwiertniewicz (1955)
 58. Jiří David (1956)
 59. Simone Decker (1968)
 60. Balázs Dioszegi (1914-1999)
 61. Milan Dobeš (1929)
 62. Jozef Dóka ml. (1948-2011)
 63. Jozef Dóka st. (1926-2002)
 64. Juraj Dolán (1952)
 65. Karol Drexler (1923-2002)
 66. Orest Dubay (1919-2005)
 67. Marcel Dúbravec (1948-2006)
 68. Ivan Dudáš (1980)
 69. Juraj Dudáš (1975)
 70. Dudas Brothers (1994)
 71. Stano Dusík (1946)
 72. Jozef Dusík (1948)
 73. Tomáš Džadoň (1981)
 74. Eva and Adele (1991)
 75. Richard Fajnor (1965)
 76. Alojz Fellegi (1866-1936)
 77. Alina Ferdinandy (1926-1974)
 78. Julián Filo (1921-2007)
 79. Daniel Fischer (1950)
 80. Raffaella Formenti (1955)
 81. Viktor Frešo (1974)
 82. Grzegorz Fudala (1955)
 83. Ľudovít Fulla (1902-1980)
 84. Mikuláš Galanda (1895-1938)
 85. Anton Galko (1928)
 86. Peter Galvánek (1953)
 87. Kveta Gandlová (1926-2004)
 88. Vladimír Gažovič (1939)
 89. Marek Gellen (1937)
 90. Darina Gladišová (1953)
 91. Ľudovít Goga (1912)
 92. Jozef Goga (9999)
 93. Alfonz Groma (1924-1991)
 94. František Gross (1909-1985)
 95. István Grosz (1909-1985)
 96. Edmund Gwerk (1895-1956)
 97. Jozef Habodász (1946)
 98. Róbert Haček (1934)
 99. Yvonna Hanáková (1944)
 100. Jozef Hanula (1863-1944)
 101. Roland Hanus (1933)
 102. J. Harazín (9999)
 103. Svätopluk Havrlík (1908-1966)
 104. Emília Hendrichová (9999)
 105. Vilma Hertlová (9999)
 106. Vincent Hložník (1919-1997)
 107. Ferdinand Hložník (1921-2006)
 108. Bedrich Hoffstädter (1910-1954)
 109. Zdenka Höhmová (1955)
 110. Ľudovít Hološka (1943)
 111. Jozef Holoubek (1892-1967)
 112. Marta Horníková (1953)
 113. Milan Houser (1971)
 114. Justín Hrčka (1924-1953)
 115. František Hrtús (1937-1997)
 116. Karol Hučko (1929-2003)
 117. Ján Hučko (1910-1973)
 118. Viktor Hulík (1949)
 119. Jana Hýbalová Ovšáková (1971)
 120. Hilda Hyllová (1930)
 121. Svetozár Ilavský (1958)
 122. Jozef Ilavský (1940)
 123. Ľudovít Ilečko (1910-1976)
 124. Jozef Ilečko (1909-1986)
 125. Alexander Ilečko (1937)
 126. Jozef Imrich Jozef (9999)
 127. V. Ivanov (1864-1910)
 128. Adela Jakabová (1945)
 129. Ľubomír Jakubčík (1926)
 130. Robert Jančovič ml. (1981)
 131. Jozef Jankovič (1937)
 132. Ľudovít Jelenák (1920-1999)
 133. Jozef Jelenák (1935)
 134. Dušan Junek (1943)
 135. Joseph Jurča (1925-2005)
 136. František Jurík (1923-2006)
 137. Boris Jurků (1955)
 138. Vladimír Kadnár (1946)
 139. Aurel Kajlich (1901-1973)
 140. Dušan Kallay (1948)
 141. Peter Kalmus (1953)
 142. Jana Kapelová (1982)
 143. Alojz Klimo (1922-2000)
 144. Zlatica Klincová (1920-2006)
 145. Irena Klobušická (9999)
 146. Peter Kľúčik (1953)
 147. Jaroslav Knil (1929)
 148. Martin Kochan (1981)
 149. Vojtech Kolenčík (1955)
 150. Tamara Kolenčíková (1955)
 151. Jozef Kollár (1899-1982)
 152. Stanislav Kollárik (1938)
 153. Július Koller (1939-2007)
 154. Vladimír Kompánek (1927-2011)
 155. Ján Koniarek (1878-1952)
 156. Tibor Kopócs (1937)
 157. Dušan Košťál (1948)
 158. Jozef Kostka (1912-1996)
 159. Svetozár Králik (1935)
 160. Ľubomír Krátky (1939)
 161. Andrej Krátky (1966)
 162. Eva Krause (1929)
 163. Ctibor Krčmár (1924-1994)
 164. A.T. Krickij (9999)
 165. Ľudovít Križan (1900-1979)
 166. Miroslav Ksandr (1931)
 167. Jaroslav Kuba (1954)
 168. Adolf Kubrický (9999)
 169. František Kudláč (1909-1990)
 170. Ľudovít Kupkovič (1943)
 171. Marek Kvetan (1976)
 172. Lahoda (9999)
 173. Thomas Lail (1967)
 174. Denisa Lehocká (1971)
 175. Eugen Lehotský (1909-1979)
 176. Kamil Lhoták (1912-1990)
 177. Vojtech Löffler (1906-1990)
 178. Pavol Lukachich (1897-1962)
 179. Bernardína Lunterová (1945)
 180. Milan Machajdík (1956)
 181. Mikuláš Machala (1903-1949)
 182. Jozef Machala (1897-1994)
 183. Palo Macho (1965)
 184. Michal Majerík (9999)
 185. Cyprián Majerník (1909-1945)
 186. Róbert Makar (1970)
 187. Rudolf Malacký (1952)
 188. Petr Malina (1976)
 189. Juraj Mandel (1886)
 190. Stanislav Masár (1971)
 191. Erna Masarovičová (1926-2008)
 192. Peter Matejka (1913-1972)
 193. Edita Maxonová (1934-2008)
 194. Mária Medvecká (1914-1987)
 195. Juraj Meliš (1942)
 196. Pavol Meluš (1951)
 197. Jozef Michala (9999)
 198. Várady Micskei (9999)
 199. Dezider Milly (1906-1971)
 200. Milan Thomka Mitrovský (1875-1943)
 201. Fridrich Moravčík (1916-1993)
 202. Rudolf Moško (1926)
 203. Ladislav Moško (1938)
 204. Miroslav Motoška (1891-1956)
 205. Ján Mudroch (1909-1968)
 206. Leopold Musil (1920-1997)
 207. Svetozár Mydlo (1948)
 208. Jozef Mžík (1914)
 209. Július Nemčík (1909-1986)
 210. Ilona Németh (1963)
 211. František Neužil (1907-1995)
 212. Eugen Nevan (1914-1967)
 213. Nikolaj Nikolov - Rutschukliev (9999)
 214. Ľubomír Novota (9999)
 215. Roman Ondák (1966)
 216. Roman Ondak (1966)
 217. Karol Ondreička (9999)
 218. Ján Ondriska (1943)
 219. Vladimír Oravec (1952)
 220. Július Oravský (1920)
 221. Vladimír Ossif (1954)
 222. Jaroslav Pacák (1902-1965)
 223. Štepán Pala (1944)
 224. Peter Pálffy (1899-1987)
 225. Klára Pataki (1930)
 226. Emil Paulovič (1922-2004)
 227. Ivan Pavle (1955)
 228. Pavel Pecha (1962)
 229. Čestmír Pechr (1926-1999)
 230. Ferdinand Pekár (1926)
 231. František Petrašovič (1913-1959)
 232. Michal Petrek (1922-1972)
 233. Igor Piačka (9999)
 234. Viliam Pirchala (1951)
 235. Peter Pisár (1962)
 236. Tomáš Písecký (1943)
 237. Patrick Poirier (1942)
 238. Anne Poirier (1941)
 239. Maja Poláčková (1954)
 240. Štefan Polák (1952)
 241. Imrich Polakovič ()
 242. Štefan Polkoráb (1896-1951)
 243. Ladislav Ľudovít Pollák (1912-2002)
 244. Marián Polonský (1943)
 245. Peter Popelka (1955)
 246. Ivan Popovič (1944)
 247. Anna Porubovičová (1947)
 248. Vladimír Preclík (1929-2008)
 249. Rudolf Pribiš (1913-1984)
 250. Emília Prochádzková (9999)
 251. Ľubica Prudilová-Dohnányová (1944)
 252. Ján Rajlich (1920)
 253. Rayman (9999)
 254. Vojtech Remeň (1928)
 255. Peter Rónai (1953)
 256. Veronika Rónaiová (1951)
 257. Vladislav Rostoka (1948)
 258. Pavol Rozložník (1957)
 259. Igor Rumanský (1946-2006)
 260. Ján Rybárik (1921)
 261. Ilja Sainer (1947-2008)
 262. Alexander Salontay (1937)
 263. Ladislav Jan Šaloun (1870-1976)
 264. Sergejevič Nikolaj Šarujev (9999)
 265. Pavla Sceranková (1980)
 266. Wiliam Schiffer (1920-2007)
 267. J. Schmidt (9999)
 268. Bedrich Schreiber (1952)
 269. Maximilián Schurmann (1890-1960)
 270. Ivan Schurmann (1935)
 271. Magdaléna Schurmannová (1947)
 272. Emil Sedlák (1938)
 273. Ilja Seiner (9999)
 274. N.P. Semenovová (9999)
 275. Leopold Sersen (1916-2006)
 276. Rudolf Sikora (1946)
 277. Rudolf Sikora (1946)
 278. Ester Šimerová-Martinčeková (1909-2005)
 279. Václav Sivko (1923-1974)
 280. Zdeněk Sklenář (1910-1986)
 281. Ľubica Škrinárová (1946)
 282. Antonín Smažil (1923)
 283. Ladislav Snopek (1919)
 284. Ladislava Snopková (1948)
 285. Edita Spannerová (1919-1990)
 286. Ernest Špitz (1927-1960)
 287. Jozef Srna (1979)
 288. Ivan Staník (9999)
 289. Stanislav Stankoci (1959)
 290. Fraňo Štefunko (1903-1974)
 291. Peter Strassner (1954)
 292. Mária Štrbíková (9999)
 293. Ján Strieš (1953)
 294. Michal Studený (1939)
 295. František Studený (1911-1980)
 296. Jozef Šturdík (1920-1992)
 297. Vladimír Suchánek (1933)
 298. Mária Šuľanová (1930)
 299. Jozef Sušienka (1937)
 300. Alexander Szabó (1921)
 301. Róbert Szittay (1972)
 302. Teodor Tekel (1902-1975)
 303. Mark Ther (1979)
 304. František Tichý (1896-1961)
 305. Milan Tittel (1966)
 306. Dezider Tóth (1947)
 307. Jozef Trepáč (1936)
 308. Alexander Trizuljak (1921-1990)
 309. Rudolf Uher (1913-1987)
 310. Marian Vanek (1941)
 311. Ľudovít Varga (1917-1945)
 312. Emöke Vargová (1965)
 313. Valér Vavro (1911-1992)
 314. Emil Venkov (1937)
 315. Zlatica Venkovová (1942-1990)
 316. Milan Veselý (1939)
 317. Vladimír Vestenický (1919-1979)
 318. Alexander Vika (1933)
 319. Jaroslav Vodrážka (1894-1984)
 320. Karel Votlučka (1896-1963)
 321. Jaroslav Votruba (1889-1971)
 322. Karel Vysušil (1926)
 323. XYZ (1997)
 324. Ladislav Záborský (1921)
 325. Štefan Žambor (1902)
 326. Jozef Zanussi (1737-1818)
 327. Ján Zavarský (1948)
 328. Ján Želibský (1907-1997)
 329. Mária Žilavá (1909-1989)
 330. Marián Žilík (1948)
 331. Terézia Žilíková (1949)
 332. Juraj Žilinčár (1945)
 333. Ernest Zmeták (1919-2004)
 334. Ján Zrzavý (1890-1977)
Diela v online galérii

Opatrenia súvisiace s šírením ochorenia Covid-19

Vážení návštevníci, upozorňujeme vás, že na základe kultúrneho semaforu zriadeného v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19 je momentálne kapacita priestorov galérie aj synagógy obmedzená na maximálne 50 ľudí. Prosíme tiež o dodržiavanie odstupov, prekrytia dýchacích ciest a dezinfekcie rúk. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Z dôvodu rekonštrukcie autobusovej stanice na Zelenom kríčku prosíme návštevníkov, aby používali vchod od Františkánskej ulice.