Ján Koniarek | 1901/2000

Posmrtná maska matky Jána Koniarka

Typ práce

  • sochárstvo/posmrtná maska

Veľkosť

  • výška 27.0 cm

Médium

  • sadra

Technika

  • odlievanie

Galéria

Galéria Jána Koniarka, GJK