Eugen Nevan | 1945

Sediaci akt

Typ práce

  • kresba/voľná

Veľkosť

  • výška 29.5 cm, šírka 21.0 cm

Médium

  • papier

Technika

  • uhoľ

Galéria

Galéria Jána Koniarka, GJK