SKÚTER / SCOOTER VI. - akcia mladého umenia Trnava 2024

21.04.2024

SKÚTER / SCOOTER VI. - akcia mladého umenia Trnava 2024


Otvorenie výstavy: 10.5.2024 Miesto: GJK, Koppelova vila, Nové krídlo, Zelený kríček 3, Trnava Čas: 18.00h Kurátori: Adrián Kobetič, Patrik Krajčovič

SKÚTER VI. - akcia mladého umenia Trnava 2024 je periodické medzinárodné podujatie Galérie Jána Koniarka postavené ako reprezentatívna tematická výstava autorstiev pôsobiacich na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku a Českej republike. Predstaví sa celkovo dvadsaťšesť umelcov / umelkýň vo veku do 35 rokov, pričom tento ročník ponesie podtitul: "Od optimálneho k fatálnemu". Odkazuje tým na spôsoby prežívania okolitého sveta mladými autorstvami v dobe tekutosti, kedy sa dospievajúci musia vyrovnávať s otázkami hľadania identity, autorského programu, či všeobecnejšie svojho miesta vo svete.

Otvorenie výstavy sa uskutoční 10. mája o 18:00 v Koppelovej vile, kedy bude zároveň jednému z autorstiev udalená cena Cypriána.

Viac informácii na: https://www.gjk.sk/podujatie/skuter-scooter-vi-akcia-mladeho-umenia-trnava-2024

Tešíme sa na Vašu návštevu.

SCOOTER VI. Trnava 2024 is an event of young art and a periodic international event of the Jan Koniarek Gallery. It is organised as a representative thematic exhibition of artists based in Slovakia, Austria, Hungary, and the Czech Republic. The exhibition will present a total of twenty-six artists under the age of 35, and this year's edition will bear the subtitle "From Optimal to Fatal". It refers to the ways in which young authors experience the world around them in an era of fluidity, when adolescents must cope with questions of finding their identity, their authorial agenda or, more generally, their place in the world.

Opening of the exhibition will be held on May 10 at 6:00 pm at Koppel Villa, when one of the authors will also be awarded the Cyprian Prize.

More information: https://www.gjk.sk/podujatie/skuter-scooter-vi-akcia-mladeho-umenia-trnava-2024

Looking forward to your visit.

Back to news