Profil galérie

Profil galérie

V súčasnosti galéria vyvíja svoju činnosť v troch objektoch. Ide o Koppelovu vilu, nové krídlo pre stále expozície v areáli vily a objekt pôvodnej synagógy.

KOPPELOVA VILA

Nachádza sa na Zelenom kríčku č. 3 a je hlavným administratívnym a expozičným centrom galérie. V roku 2002 bolo otvorené nové krídlo Koppelovej vily so stálou expozícou tvorby Jána Koniarka. Po renovácii nového krídla boli 22. novembra 2007 otvorené dve stále expozície Klenoty domova a Ján Koniarek.

Galéria Jána Koniarka

Galéria Jána Koniarka v Trnave zabezpečuje komplexnú galerijnú činnosť, kultúrno-vzdelávacie aktivity a vedecko-výskumnú činnosť v súvislosti s využívaním a sprístupňovaním zbierkových predmetov v regióne Trnavského samosprávneho kraja. Galéria Jána Koniarka bola založená v roku 1976 pod názvom Okresná galéria so sídlom v Trnave ako kultúrno-výchovné zariadenie okresnej pôsobnosti v oblasti výtvarnej kultúry. V roku 100. výročia narodenia sochára Jána Koniarka – zakladateľa moderného slovenského sochárstva, bola premenovaná na Okresnú galériu Jána Koniarka (od 1984 len Galéria Jána Koniarka, ďalej GJK). Galéria prešla mnohými delimitáciami a od 1. 4. 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj.

SYNAGÓGA – CENTRUM SÚČASNÉHO UMENIA

GJK získala budovu bývalej synagógy na Halenárskej ul. č. 2 už v roku 1981. Po čiastočnej renovácii v nej bola v roku 1994 spustená výstavná činnosť. V roku 2016 bola po osemmesačnej rekonštrukcii opäť sprístupnená verejnosti.


Galéria disponuje celkovo výstavnými priestormi s plochou 678,7 m2.

Koncepcia činnosti

Výzva pre umelcov a kurátorov

Galéria Jána Koniarka v Trnave (GJK) formou otvorenej výzvy ponúka priestor pre zrealizovanie projektov slovenských i zahraničných umelcov a kurátorov. Uzávierka prihlášok so žiadosťou o výstavu je vždy 20. septembra. Výzva je určená výhradne profesionálnym umelcom, či poslucháčom alebo absolventom vysokých škôl s výtvarným zameraním, pričom podmienkou je, aby každý projekt mal kurátora.

Ďalšie informácie čítajte na stránke
Výzva pre umelcov a kurátorov

Výstavné priestory

GJK disponuje dvoma výstavnými priestormi

Viac

Dokumenty na stiahnutie

Mediálni partneri

Mediálni partneri
Mediálni partneri
Mediálni partneri
Mediálni partneri
Mediálni partneri

Partneri

Partneri
Partneri
Partneri