VÝSTAVNÉ PRIESTORY

Galéria Jána Koniarka v Trnave (GJK) ponúka priestor pre zrealizovanie projektov slovenských i zahraničných umelcov a kurátorov.

Koppelova vila – hlavné priestory

Pôdorys Koppelova vila

Fotografie

Synagóga-Centrum súčasného umenia

Pôdorys Synagóga

Fotografie

Synagóga – CSU – priestory veží

Fotografie

Výzva pre umelcov a kurátorov

Galéria formou otvorenej výzvy ponúka priestor pre zrealizovanie projektov slovenských i zahraničných umelcov a kurátorov. Uzávierka prihlášok so žiadosťou o výstavu je vždy 20. septembra. Výzva je určená výhradne profesionálnym umelcom, či poslucháčom alebo absolventom vysokých škôl s výtvarným zameraním, pričom podmienkou je, aby každý projekt mal kurátora.

Ako postupovať

Žiadosti o zaradenie do výstavného plánu musia obsahovať:

  • vyplnený prihlasovací formulár – prihlášku na výstavu
  • životopisy a prehľad zrealizovaných projektov
  • koncepciu a ideový rámec prihlasovaného projektu v textovej forme
  • portfólio, resp. obrazová príloha reflektujúca tvorbu uchádzačov
  • popis technických a konštrukčných požiadaviek a predbežný odhadovaný rozpočet

GJK disponuje dvoma výstavnými priestormi, pre ktoré je výzva aktuálna.

Priestor Koppelovej vily nadväzuje na pôvodnú dramaturgiu, ktorá saturovala potreby prezentácie samostatných výstav popredných slovenských výtvarníkov so zreteľom na regionálny kontext. Dlhodobý zámer tohto priestoru však spočíva v mapovaní vývoja a transformácie média závesného obrazu, nových médií, či priestorových objektov.

Druhý výstavný priestor prezentovaný ako Synagóga – Centrum súčasného umenia je preferovaný pre projekty, ktoré prioritne využívajú špecifiká sakrálneho priestoru a ich reflexiu, alebo naopak smerujú skôr k ich neutralizácii (od monumentálnych realizácii po diela komornejšieho charakteru).

Oba priestory sú vhodné aj pre prezentáciu skupinových výstav.

GJK poskytne okrem výstavných priestorov technické vybavenie, asistenciu pri realizácii výstavy, prevoz diela a PR projektu.

Predkladaný projekt je možné odoslať elektronicky na info@gjk.sk alebo poštou na adresu:

Galéria Jána Koniarka v Trnave
Zelený kríček 3
917 01 Trnava

Ďalšie informácie poskytnú odborní pracovníci.

Mgr. Patrik Krajčovič
kurator@gjk.sk