Neznámy |

1989 Sametová nežná

kurátor výstavy

22.11.2019 - 20.12.2019

Galéria Jána Koniarka, nádvorie Synagógy – Centra súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Tridsať rokov po „Nežnej“ alebo „Sametovej“ revolúcii a tridsať rokov života v slobodnej spoločnosti. To je nepochybne dostatočný dôvod na zamyslenie. Tento dôležitý medzník v dejinách slovenského a českého národa pripomenie výstava fotografií 1989 Sametová nežná, zostavená fotografom Tomášom Pospěchom.

Titul výstavy: 1989 Sametová nežná
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, nádvorie Synagógy – Centra súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Tomáš Pospěch
Sprístupnenie výstavy: 22.11. (Pia) 2019
Trvanie výstavy: 22.11.(Pia) 2019 – 20.12.(Pia) 2019

Komentovaná prehliadka a prednáška k výstave za účasti Tomáša Pospěcha - 3.12.2019 o 17:00. Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Organizované v spolupráci s Českým centrom Bratislava. foto (C) Karel Cudlín Praha-prosinec 1989 Výročie priblíži séria článkov, rozhovorov, komentárov, televíznych programov aj výstav. Chceme sa pridať k týmto spomienkovým oslavám. Zaujíma nás, aký zostal zachovaný vizuálny obraz udalostí roka 1989 a aké najzaujímavejšie momenty zachytili výrazní slovenskí a českí fotografi, či už ich fotografovali ako zamestnanci agentúr a redakcií, z vlastného záujmu alebo ako aktívni účastníci protestov. „Niektoré snímky sa našli v archívoch autorov a vystavujú sa po prvý raz. Predstavené fotografie piatich slovenských a piatich českých fotografov môžu byť pre pamätníkov výzvou, či si na niektoré z týchto silných obrazov spomenú, pričom sa dozvedia, ktorý fotograf ich vytvoril. Tým mladším môžu sugestívne a v skratke priblížiť vtedajšie udalosti,“ povedal k výstave, ktorú pripravilo České centrum Bratislava, kurátor Tomáš Pospěch.

Tomáš Pospěch je fotograf, historik umenia, voľný kurátor. Žije v Prahe a v Hraniciach. Vyštudoval fotografiu na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave (1998), dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (1995) a na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (1999) a doktorandské štúdium na ITF FPF SU v Opave (2013). Od roku 1997 je zamestnaný ako pedagóg na ITF FPF SU v Opave. Vo vlastnej tvorbe rozvíja rôzne kontextuálnej prístupy blízkej ako súčasnému novému dokumentu, tak prieskumu média fotografie. Užívaním rôznych vizuálnych stereotypov narušuje hranice tradičného dokumentu a žánru krajiny.