20. ročník Hudba Trnave en

kurátor výstavy

19.11.2022 - 20.11.2022

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Pozývame Vás na 20. ročník festivalu Hudba Trnave pocta Lesnému rohu. Počas nasledujúceho víkendu sa Vám predstaví Moyzesovo kvarteto.

Vystúpenia:

  • v sobotu (19.11) o 16.00h
  • v sobotu (19.11) o 19.00h
  • v nedeľu (20.11) o 18.00h