Andrea Bartošová |

Andrea Bartošová: Za oknom

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

18.09.2020 - 11.10.2020

Nové krídlo Koppelovej vily

Profilová výstava slovenskej maliarky Andrei Bartošovej (1977), ktorá prináša aktuálnu tvorbu posledného obdobia 2019-20, zasiahnuté aj atmosférou pandémie. Ide o vnímanie spomalenej „stuhnutej“ reality v čase, pohľad cez maliarske „okno“ do nehybnosti dneška. Preto sa v jej nových plátnách zjavujú fragmenty a busty antických sôch minulosti (Potrait of Hecate I, Sprinking Mercury), moment odhaľovania, či zakrývania v podobe závesov, či drapérií (View of Lady, Behind the Window), či prekrývania očí okuliarmi virtuálnej reality (Green Apple, Dreamer). Tu sa objavujú aj kruhové motívy gulí, bobúľ, či plodín, ktoré sú osobitne rozpracované v podobe ľahkých tušových skupín ovocia (Fruit season), či osobitých malieb na modranskej keramike (taniere, hodiny).

Vladimír Beskid

Andrea Bartošová (nar. 1977, Levice), žije a tvorí v Bratislave. Absolventka VŠVU v Bratislave, 4. ateliér prof. Ivana Csudaia (1998-2005). V roku 2008 – jej bola udelená 1. cena na VÚB maľbaOdozva v médiách: