Neznámy |

Andrej Haršány DATA Body

kurátor výstavy

30.11.2010 - 16.01.2011

klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

13052009255 Autor, titul výstavy: Andrej Haršány, DATA Body
Miesto konania: klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Miroslav Zajac
Vernisáž: 30. november 2010 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 30. 11. 2010 – 16.1.2011
Galéria Jána Koniarka v Trnave prezentuje prvú individuálnu výstavu trnavského rodáka Andreja Haršányho/1984/ v rámci dramaturgie predstavovania mladých autorov v klUbe 3.
Výstava DATA BODY je začiatok hľadania vlastného výtvarného prejavu. Hľadanie súvislostí a ich aplikovanie v galerijnom priestore. Inštalácia tiel rôznych materiálov, póz a foriem. Virtuálny projekt ako obraz doby ako hľadíme na ľudské telo, ktoré stratilo svoju transcendentálnosť a stáva sa iba súborom informácií. Alebo ako telo stratené v mase iných tiel, budované vnútornými štruktúrami, ktoré reprezentujú masové prostredie odrážajúce sa v nás. V práci Andreja Haršányho je trvalo prítomný záujem o problematiku tela. Telo a jeho sociálne a mocensko politické väzby. V dôsledku prudkého rozvoja masovo-komunikačných prostriedkov, mediálnych a informačných technológií dochádza v súčastnom období k rafinovanejším spôsobom dezinformácie a manipulácie jedinca v prospech konformizmu.
objekt z výstavy DATA Body
Andrej Haršány, narodený 17. decembra 1984 v Trnave
Štúdiá: 2005-2008 - Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Masmediálna komunikácia, 2006-VŠVU, Katedra intermédií a multimédií, ateliér priestorových komunikácií, doc. A. Čierny, 2004-2006 - príprava pod vedením akad. soch. A. Rudavského, 2009 - zahraničná stáž na University of Plymouth, Anglicko.
Výstavy: Na mlyne, 2008, Trnava; Hlava-nehlava, 2009, kurátor J. Kralovič, Trnava; Umelecký festival ,,Rukami a srdcom,, objekt Živé seno,Voderady, 2009; Festival Multiplace, 2010, Trnava, prezentácia projektu DATA BODY. Mail: shangrila@centrum.sk