Art Laboratórium

kurátor výstavy

03.01.2023 - 22.12.2023

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Art Laboratórium ponúka tvorivé dielne pre materské a základné školy v priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave. 

  • STÁLE EXPOZÍCIE: 

Galéria portrétov - Vývoj portrétovania na našom území od autorov známych aj neznámych. 

Viac info: https://gjk.sk/podujatie/galeria-portretov

Obraz Trnavy - Pohľady na Trnavu a jej časti v rôznych obdobiach. 

Viac info: https://gjk.sk/podujatie/obraz-trnavy-v-case-1920-2020

Ján Koniarek a figurálne tendencie - Tvorba sochárskych diel nie len od Jána Koniarka. 

Viac info: https://gjk.sk/podujatie/jan-koniarek-a-figuralne-tendencie

Pri výbere prác a obsahu workshopov zohľadňujeme vek študentov, je teda vhodný tak pre základné, ako aj pre materské školy 

  • Workshopy ku krátkodobým výstavám:

K aktuálnej výstave Vám pripravíme workshop na mieru, podľa vekovej kategórie a špecifických požiadaviek. 

Workshopy k aktuálnym výstavám je možné realizovat aj v Synagóge - Centre súčasného umenia, Halenárska 2, 917 01, Trnava. 

  • Workshopy podl'a učebných osnov - tému si určíte vy: 

Témy zamerané na: umelecké slohy a smery prírodovedné témy historické okruhy ekológiu, etiku sviatky.

Informácie: 

  • VSTUPNÉ: 

Vstupné na tvorivé dielne je 2,00€ / osoba. 

  • PODMIENKY: 

Sprievodné výklady k aktuálnym výstavám a tvorivé dielne sú organizované len pre skupiny. Účasť a počet osôb je nutné oznámiť telefonicky, e-mailom alebo osobne najmenej 3 dni vopred. 

V Galérii Jána Koniarka v Trnave je zabezpečený bezbariérový prístup. 

  • OTVÁRACIE HODINY: 

Pondelok Zatvorené 

Utorok - Piatok 9:00 — 17:00 

Sobota - Nedeľa 13:00 — 18:00 

  • KONTAKT:

telefónne číslo: +421 335 511 659 

web: www.gjk.sk 

email: pedagog@gjk.sk 

  • ADRESA: 

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Koppelova Vila, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava