Neznámy |

ArTrnava

kurátor výstavy

30.06.2016 - 18.09.2016

Landesgalerie Burgenland, Franz Schubert-Platz 6, Eisenstadt

Umenie zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave po roku 1989

Titul výstavy:
ArTrnava - umenie zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave po roku 1989
Miesto konania: Landesgalerie Burgenland, Franz Schubert-Platz 6, Eisenstadt
Kurátori výstavy: Mgr. Roman Popelár, Mag. Margit Fröhlich
Autori: Jozef Bajus, Miloš Balgavý, Banda (Ján Hrčka, Jakub Hvězda, Andrea Kopecká, Filip Sabol, Michal Turkovič), Štefan Belohradský, Erik Binder, Marko Blažo, Dudas Brothers, Juraj Dolán, Tomáš Džadoň, Richard Fajnor, Julián Filo, Viktor Hulík, Jana Hýbalová Ovšákova, Svetozár Ilavský, Marián Komáček, Peter Kľúčik, Patrik Kovačovský, Monika a Bohuš Kubinský, Fedor Nemec, Roman Ondák, Karol Ondreička, Vladimír Oravec, Vladimír Ossif, Ivan Pavle, Pavel Pecha, Igor Piačka, Štefan Polák, Drahomír Prihel, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Pavla Sceranková, Rudolf Sikora, Jozef Srna ml., Robert Szittay, Mark Ther, Miroslav Trubač, Imrich Vaňek, Alexej Vojtášek
Vernisáž: 30. jún 2016 (štvrtok) 19.00 hod.
Trvanie výstavy: 30.6. - 18.9. 2016 Krajská galéria v Eisenstadte (Burgenland) odštartovala v roku 2014 spoluprácu s Galériou Jána Koniarka v Trnave v rámci programu RECOM. Viacročná cezhraničná spolupráca prináša teraz ovocie: vo výstave s názvom „ArTrnava – umenie zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave po roku 1989“, ktorá prezentuje vybrané umelecké diela zo zbierok galérie a ktorá ponúka prehľad o tendenciách v slovenskom výtvarnom umení uplynulých dvoch desaťročí ako aj o súčasných autoroch.

Výber vystavených exponátov ponúka zaujímavý mix a odráža súčasné tendencie slovenského výtvarného umenia. Medzi vybranými dielami sa nachádzajú práce od etablovaných umelcov viacerých generácií. Cieľom nie je iba podať stručný prehľad umeleckých diel, ale aj predstaviť ďalších našich umelcov rakúskej verejnosti.
    volksgruppen.orf.at:
Eisenstadt prezentuje „Modern Art Slovakia“

„Modern Art Slovakia | Kunst aus Trnava“


nasatrnava.sme.sk /TASR/:
Galéria vystavuje v Burgenlande diela zo svojich zbierok kultura.pravda.sk:
Výtvarná Trnava letuje v Eisenstadte