Neznámy |

BAnda

kurátor výstavy

12.03.2015 - 19.04.2015

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Výstava najmladšej maliarskej generácie 4. ateliéru Katedry maľby a iných médií VŠVU /prof. Ivan Csudai, akad. mal./ Titul výstavy: Naporcovaní
Vystavujúci autori:
BAnda - Ján Hrčka, Jakub Hvĕzda, Andrea Kopecká, Filip Sabol, Michal Turkovič
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Beata Jablonská
Vernisáž: 12.03.(Št) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 12.03.(Št) – 19.04.(Ne) 2015 
  Aj keď maliarska skupina BAnda vznikla „iba“ minulý rok, k jej založeniu sa schyľovalo už nejaký čas. Všetci jej členovia pochádzajú z rovnakého školského ateliéru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde už spoločný priestor ateliéru môže predznamenať budúci scenár. Stáva sa, že už na škole sa stretnú tí, ktorí nájdu spoločnú reč a dokážu vystúpiť z područia školskej prevádzky. Atmosféru ateliéru tak ponúknu verejnosti, ktorá už zvykne čakať, čo nové prinesie práve vychádzajúca generácia.

Už vyše jedného desaťročia zásobuje slovenskú maliarsku scénu novou dávkou mladej krvi domovský ateliér BAndy, teda Štvrtý ateliér maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pravidelne od roku 2000 dokáže vždy „čerstvou várkou“ absolventov ponúknuť polohy maľby, ktoré zakaždým vychádzajú z ich vlastných generačných, a teda autentických postojov a názorov. Tá dnešná, ktorá sa práve hlási o slovo a preberá tradičnú štafetu horúcej aktuality, chce taktiež predstaviť svoj vlastný príbeh. Takže, čo prináša? Predovšetkým netrpí „hendikepom maľby“ ako prežitého a trpeného média. Maľba sa našťastie za posledných desať rokov na súčasnej výtvarnej scéne etablovala ako rovnocenný jazyk popri „módnejších“ digitálnych médiách, ktoré sa ešte donedávna javili byť vhodnejšími aktualitami súčasnej scény ako tradičná maľba. Dnešní maliari už nemusia presviedčať, že patria do tohto sveta a je len na každom z nich, aký jazyk maľby si zvolí a ako bude komunikovať so svojím publikom. Pätica maliarov BAndy: Andrea Kopecká, Ján Hrčka, Jakub Hvězda, Filip Sabol a Michal Turkovič, niektorí ešte poslucháči Štvrtého ateliéru, niektorí už jeho absolventi, si je vedomá tejto výhody a pristupuje k maľbe ako k jazyku, ktorý im poskytuje príťažlivý priestor pre ich vlastný program a stratégie. Na rozdiel od generácie maliarov, ktorá pred desiatimi rokmi preniesla maľbu do aktuálneho diskurzu umenia, je im použitie digitálnych technológií vlastné tak, že nemajú potrebu ich vo svojich obrazoch nasilu a zakaždým demonštrovať. Smerujú skôr k znovuobjavovaniu tradičnejšieho jazyka maľby, či už v jeho charakteristickej telesnosti, vlastného výrazu maliar-skeho gesta, schopnosti vytvárať nekonečné variácie priestorových ilúzií, alebo nás jednoducho dostať na príbeh v jeho typicky obrazovej skratke.

BAnda nie je na scéne ani rok a stihla sa zatiaľ predstaviť v Galérii SPP v Bratislave, v Magna galérii v Ostrave, v Galérii Artatak v Prahe, či nateraz v poslednom výstavnom projekte v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Zakaždým vystúpili s pozmenenou zostavou malieb, ktorými sa snažili reagovať a zohľadniť kontext, v ktorom vystavujú. Ak prvú výstavu pomenovali iba svojou brandovou značkou BAnda, tak v Ostrave vystúpili akoby v duchu romantického prísľubu „Starým médiem přítomní“. Prahu oslovili úderným „P“ a v Trnave, na prvý pohľad nezrozumiteľným pomenovaním „Naporcovaní“. A pritom len využili ponúkanú príležitosť veľkorysého galerijného priestoru vystavovať spolu a pritom každý sám. Priestor piatich sál ponúka samostatné kolekcie pre každého z vystavujúcich autorov. Akoby v priebehu výstavnej šnúry dozrel čas predstaviť sa publiku v kompaktnom individuálnom celku a zároveň v zastrešujúcej skupinovej istote. Dúfajme, že raz budeme môcť povedať, že nielen ich mladícka odvaha bola prísľubom do budúcnosti. Ako ich pedagóg, i keď „len“ teoretických predmetov, strach nemám.

Beata Jablonská
  Komentovaná prehliadka výstavy - 16.4.2015: kultúra.pravda.sk:
Skupina BAnda "naporcovaná" v Trnave
trnava.sme.sk /TASR/:
BAnda sa presunula do Galérie Jána Koniarka
Reportáž MTT z vernisáže: