Neznámy |

Billboart 2007

kurátor výstavy

01.01.2007 - 31.12.2007

Neznáme miesto

Umenie vo verejnom priestore

Vernisáž výstavy: 1.1.2007Trvanie výstavy: 1.1.2007 - 31.12.2007Vystavujúci: Ingrid Višňovká (SK), Monogramista T.D (SK), Rhona Byrne (IRL) Galéria J. Koniarka sa aktívne zúčastňuje na medzinárodnom projekte Billboart Gallery Europe. Ten je zameraný na prezentáciu súčasného umenia vo verejnom priestranstve – tzv. public art. BGE predstavuje ojedinelú iniciatívu na poli verejného umenia na Slovensku, a v takomto rozsahu aj v celej Európe. Svoj umelecký bilboard v roku 2007 vystavili v GJK traja umelci: Ingrid Višňovská (SK), Monogramista T.D (SK) a Rhona Byrne (IRL). 
  Ingrid Višňovská - celkový pohľad

  Rhona Byrne (IRL): Affinity, 2003   Monogramista T.D - celkový pohľad