Bohdan Hostiňák |

BOHDAN HOSTIŇÁK: Nadvihnutý dom

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

03.03.2022 - 07.05.2022

Galéria Jána Koniarka, Nové krídlo Kopplovej vily, Zelený kríček 3, Trnava

Individuálna výstava Bohdana Hostiňáka (nar. 1968, Svidník) predstavuje výraznú osobnosť súčasnej slovenskej maľby. Od svojich štúdií na VŠVU v Bratislave (1991-97) modeluje vlastný maliarsky program, v ktorom rozpracúva osobitú ikonografiu prvkov a tém. 

Výstava prináša dve základné polohy jeho kódovaného maliarskeho jazyka. Prvá predstavuje overenú neoklasickú imaginárnu maľbu, kde v poussinovskej harmonickej krajine sa odohrávajú  stoické figurálne scény,  ovplyvnené gréckou filozofiou a typológiou postáv ( Mainady,  Melanchólia,  obe 2018; Scholé, 2020).  Druhú líniu tvoria oprostené výjavy s jednoduchou architektúrou domu a zväčšeného hmyzu a lariev, ktoré narušujú statiku a geometriu domov (Zdvihnutý dom, 2018; Larva na streche, 2017). V tejto polohe sú komponované aj štylizované ploché krajiny so symbolickým ohňom (Dom v skalách, Žiara, oba 2019).

Ide o druhú samostatnú prezentáciu Bohdana Hostiňáka v trnavskej galérii ( prvá sa uskutočnila v roku 2010).