Neznámy |

CECI N´EST PAS UN PEDAGOGUE

kurátor výstavy

03.06.2010 - 11.07.2010

klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Výstava študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave /Katedra pedagogiky výtvarného umenia/ a ich pedagógov: doc. akad. mal. Veronika Rónaiová + študenti ateliéru maľby doc. akad. mal. Blažej Baláž + študenti ateliéru intermediálnej tvorby
Titul výstavy: CECI N´EST PAS UN PEDAGOGUE Miesto konania: klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Zoznam autorov: Iveta Adamová, Blažej Baláž, Ján Baláž, Gabriela Balúchová, Anna Bejdáková, Tomáš Beňadik, Lucia Bělská, Romana Blaserová, Soňa Borowiecka, Paulína Buchová, Gabriela Chovancová, Linda Chovancová, Robert Činčala, Lenka Doležalová, Gabriela Dezortová, Karolína Fabianová, Katarína Gablíková, Simona Golisová, Jana Hanová, Katarína Janolková, Lukáš Kijac, Veronika Kočincová, Petra Kočiová, Katarína Komžíková, Lucia Kotvanová, Ivona Krajčíková, Katarína Krajčíriková, Magdaléna Kuchtová, Michaela Magulicová, Alena Matuščinová, Jana Mederiová, Valentína Nídelová, Štefan Oliš, Judita Ondrejčinová, Jana Pauková, Marek Pčolka, Soňa Poláchová, Mária Rábarová, Monika Reháková, Veronika Rónaiová, Kristína Staňová, Silvia Straková, Lucia Šebeková, Monika Šimonffiová, Tatiana Vrtochová Otvorí:  Vladimír Beskid
Vernisáž: 3.6.2010 /štvrtok/ o 18:00.
Trvanie výstavy: 3.6.2010  - 11.7.2010 Katarína Krajčíriková, René Magritte, 2005 Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila v priestore klUb 3 výstavu, na ktorej spoločne so študentmi vystavujú aj ich pedagógovia Katedry pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, čím sa zvyšuje interaktivita nielen percepcie vystavených diel, ale aj samotného pedagogického procesu. CECI N´EST PAS UN PEDAGOGUE /Toto nie je pedagóg/ - názov je persiflážou na dielo Reného Magritta CECI N´EST PAS UNE PIPE, ktorý je aj vo svojej študentskej verzii prítomný na vý-stave. Výstava prináša výber z ročníkových prác dvoch ateliérov. V Ateliéri maľby, ktorý vedie doc. akad. mal. Veronika Rónaiová, pracujú študenti druhého ročníka na rôznych úlohách, na tejto vý-stave sú to prevažne interpretácie a parafrázy na diela svetových umelcov v zadanej technike – olejomaľba. Druhý ateliér, ktorý predstavuje svoje výsledky je ateliér doc. akad. mal. Blažeja Baláža. Študenti tretieho ročníka sa prevažne venujú konceptuálnym a minimalistickým, intermediálnym presahom. Na výstave môžeme vidieť ukážky z nasledujúcich úloh: konceptuálny text, objekt, performancia, minimalistické dielo, land artové práce. Prevažne sú to študenti jednoodborového štúdia: animácia výtvarného umenia, ktoré pripravuje animátorov pre galérie a múzeá. Tí budú v týchto inštitúciách zabezpečovať okrem samotnej animácia a sprostredkovania výtvarného umenia aj iné činnosti ako lektori, kustódi, správcovia webovej stránky.