Neznámy |

Cyril Blažo Bez Lepidla

kurátor výstavy

20.05.2009 - 21.06.2009

klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Cyril Blažo - Bez lepidla
Titul výstav, autor:  Bez lepidla - Cyril Blažo
Miesto konania:  klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 20. máj 2009 o 18. 00 hod.
Trvanie výstavy: 20. máj – 21. jún 2009
Blažova najnovšia séria prác vznikla na základe techniky spojenia dvoch obrazov bez použitia lepidla. V ďalšom význame Bez lepidla znamená bez použitia spájania, teda urobené z jedného kusu. Tak ako tradičné sochy obdivujeme aj preto, lebo boli vytvorené iba z jedného kusu kameňa. Na rozdiel od klasickej koláže môže autor polohu a obrysy vystrihnutého obrázku ovplyvňovať iba obmedzeným spôsobom. Autor Cyril Blažo používa nájdené ilustrácie a reprodukcie v starších časopisoch a knihách a týmto “dekolážovým” spôsobom ich recykluje. Prevracia opačnú stranu potlačeného listu zvolenej reprodukcie. V Blažovej tvorbe sa stretávajú motívy v novej “obrátenej” optike. Vzniká séria humorných stretnutí, ironických až sarkastických scénok a komentárov. Tieto drobné zásahy, posuny, či len priradenie osobitého názvu však otvárajú nové obsahy, nové príbehy a charakteristické významové “zlomeniny”.
Cyril Blažo - nar. 1970, absolvent VŠVU Bratislava 1994, pedagóg na Katedre pedagogiky výtvarného umenia PdF TU v Trnave, doktorand na VŠVU v Bratislave.