Neznámy |

Denisa Lehocká 1991-2010

kurátor výstavy

21.04.2010 - 06.06.2010

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Titul výstavy: Denisa Lehocká 1991-2010
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor:: Vladimír Beskid
Vernisáž: 21. apríl 2010 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 21. apríl 2010 – 6. jún 2010
Denisa Lehocká: 2010, detail Výstava slovenskej umelkyne Denisy Lehockej (1971) predstavuje prvú ucelenejšiu rešerš jej doterajšieho smerovania za posledné dve desaťročia. Lehocká patrí k silnej generácií umelcov (R. Ondák, B. Ondreička, C. Blažo, M. Gavula, M. Tittel), ktorá razantne nastúpila v 90. rokoch na slovenskú scénu s neo- a post-konceptuálnymi stratégiami a preferovaním priestorových foriem umenia (objekt, inštalácia, prostredie, intervencia). Vychádza z konceptuálnej platformy, rozvíja však vlastný výtvarný jazyk, založený na ideovom koncentráte a „rozptýlených“ štruktúrach foriem a predmetov. Vytvára tak fyzicky takmer vyprázdnené prostredia s jednotlivými zastávkami, kde sa striedajú nasýtené záchytné body, tieto materiálne uzly a tiché pauzy, mlčiace napätia - tie dopĺňajú subtílnu kresbu feminíjneho spôsobu dotýkania sa vecí a ideí.
Lehocká buduje osobitý register každodenných predmetov a situácií: rozkladá ich v malých zoskupeniach na ploche stolov, umiestňuje na steny, zavesí ich, či kladie priamo na podlahu. Vznikajú tak krehké a zraniteľné „priestorové siete pamäte“, ideové projekcie v priestore.
Autorka kóduje svoje výtvarné správy v symbióze prírodných prvkov (kamienky, minerály, konáre, perly), umelých (mydlo, špagáty, nite, dosky) a umeleckých (sadrové odliatky, drobné objekty, senzitívne kresby). Systematicky vytvára trochu chaoticky mikrosvet potreby intimity, ukotvenia, zakorenenosti (časté používanie čierneho kruhu, alebo gule, spojenia bodov, motív výhonkov, či koreňov a pod.). Autorka tak prispieva k formovaniu odlišného modelu vizuálnej komunikácie v našom prostredí: namiesto tradičného dialógu s jednotlivým obrazom, vytvára otvorené vizuálne polia, ktoré popri fragmentárnosti a množstve detailov nestrácajú integritu celku a nutnú rezonanciu s vnímateľom.
V Kopplovej vile Denisa Lehocká predstavuje niekoľko vybraných prác z rokov 1991-2010, kde akcentuje prvé diela, ktoré vznikli ešte na akadémii začiatkov 90. rokov, cez práce, ktoré boli prezentované v zahraničí a ktoré sme na Slovensku nemali možnosť vidieť, až po aktuálnu inštaláciu v poslednej miestnosti pripravenú pre túto príležitosť. Osobitú pozornosť v jednom bloku venuje kresbe v podobe každodenných zápiskov a prvotných záznamov myslenia. Autorka tak znova potvrdzuje schopnosť vytvárať krehké siete znakov a vzťahov, citlivých spojení a efemérnych stretnutí.
Denisa Lehocká narodená 1971 v Trenčíne, absolventka VŠVU v Bratislave (1996). Jedna z kľúčových postáv slovenskej scény 90. rokov s medzinárodným renomé.
Výber z medzinárodných výstav: 2000 – Manifesta 3, Ľubľana; Body Space, Kunsthalle Basel; 2004 – Kunsthaus Bern; 2005 - Landscape, BVAK Utrecht; 2008 – medzinárodné trienále ITCA Národná galérie Praha; Cutting Realities, AC New York; 2009 – Fragile, St.Etienne. Zo samostatných prezentácií: 2005 - MG Brno; Utrecht; 2006 – RKF Praha; 2008 – Bastard Bratislava (spolu s Borisom Ondreičkom); ADP Krakov.