Neznámy |

DIALOG / DIAGONAL

kurátor výstavy

24.05.2017 - 16.06.2017

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Umenie bez hraníc / Kunst ohne Grezen - medzinárodná výstava nemeckých, švajčiarskych, rakúskych a slovenských členov združenia DIAGONAL Titul výstavy: DIALOG / DIAGONAL
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Vystavujúci autori: Anton Guschelbauer, Jürgen Frenzel, Thorsten Frank, Marián Komáček, Alexej Vojtášek, Ján Ťapák, Roman Romanyschyn, Eva Indrak, Editha, Taferner, Eva Nörmayr, Erhard Bail, Eduard Diem, Kurt Philipp, Award Krayem, Kurt Freundlinger, Rudolf Kriebaum
Kurátori: Marian Komáček (SK), Kurt Freundliger (AT)
Otvorenie výstavy: 24.5.2017 (Str) o 18:00
Hudobný hosť vernisáže: Adriena Bartošová
Trvanie výstavy: 24.05. (Str) – 16.06. (Pia) 2017 Keď sa koncom februára roku 1988 vo viedenskom ateliéri Prof. Kurta Freundlingera konštituoval klub nezávislých umelcov s názvom „art/diagonal“, nikto zo zúčastnených umelcov, milovníkov dobrého umenia netušil, že toto zoskupenie v budúcom roku 2018 úspešne oslávi tridsať rokov svojej nepretržitej existencie.

Ako všetko vzniklo? Na začiatku bol nápad zoskupiť voľné spoločenstvo umelcov, tvoriacich v Rakúsku a priľahlých krajinách s mottom: “Umenie bez hraníc”. Je to spoločenstvo umelecky vyzretých individualít, ktorých spoločným jazykom je síce nemčina, ale univerzálnym jazykom je “reč umenia” Táto univerzálna reč slúži k aktivovaniu autorov, ale aj divákov a návštevníkov k hrdosti byť príslušný k spoločnému stredoeurópskemu kultúrnemu regiónu. Čo sa v súčasných každodenných súvislostiach meniacej sa Európy veľmi cení.

Napriek tomu, že umelci majú každý svoj výtvarný prejav, napriek tomu, že sú z rôznych regiónov, napriek tomu, že vyznávajú iné životné priority, napriek širokej vekovej hranici a priebežnej generačnej výmene autorov v klube, majú čosi spoločné: Pomocou tvorivosti, kreativity, farby, formy, kompozície vplývať vedome, ale i podvedome na spoločenské dianie v spoločnom európskom dome a odovzdať súčasníkom a budúcim generáciám odkaz či reflexiu idei "umenia bez hraníc". Je to logická esencia dlhoročného vývoja a zároveň možnosť ako vyjadriť vlastné pocity, emócie, myšlienky, sny, dynamiku ale aj nehu, pokoru a vyrovnanosť.

Členmi klubu sú umelci z Rakúska, Nemecka, Slovenska, Poľska, Švajčiarska a Ukrajiny, vystavujúci okrem domovskej Viedni aj v Linzi, Grazi, St. Poltene, Steyeri ale aj v Taliansku, Nemecku, Portugalsku a dvakrát sa v minulosti predstavili i slovenskému publiku v Trenčíne a Senici.

Názov výstavy DIALOG / DIAGONAL ktorú klub predstavuje trnavskému publiku v Synagóge, Centre súčasného umenia je tiež synonymom zámeru viesť s divákom otvorený dialóg. Vystavené diela sú nové a výber diel je ponechaný na autorov. Návštevníci sú konfrontovaní s rôznym výtvarným prejavom od realistického až po abstraktný , či už u dvoj či troj-rozmerných exponátov, pričom prevažujú diela skôr abstraktné alebo semi-abstraktné. Abstrakcia vo svojej podstate ponúka oveľa viac možností sprostredkovať myšlienku, či náladu autora. Predovšetkým dá príležitosť umelcovi spraviť niečo úplne nové, nečakané, čo tu predtým ešte nikdy nebolo. Možno je i ťažké identifikovať myšlienkové súvislosti medzi jednotlivými dielami v kolekcii, ale pre veľa umelcov je to jedinečná možnosť prezentácie v danom umeleckom kolektíve. Ide teda o salónny druh výstavy. V každom prípade si klub zakladá skôr na pozitivite, harmónii, kvalite, remeselnom prevedení diel a už menej na disharmónii provokácii alebo deštrukcii. Výstava potrvá do 16. 6. 2017.
  O výstave v médiách:

NasaTrnava.sme.sk /TASR/:
Synagóga hostí medzinárodné združenie výtvarníkov Art/diagonal


Príspevok Televízie 231.sk - 14.6.2017: Watch video!