Laura Beloff | Teemu Korpela | Ville Mäkikoskela | Mari Mäkiö | Pia Männikkö | Jukka Virkunen |

Entrotopia 2.0

Chrzanová Dominika | kurátor výstavy

07.02.2020 - 29.03.2020

Synagóga - Centrum súčasného umenia

Výstava prezentuje tvorbu šiestich umelcov, ktorí sú členmi HTS – Helsinskej asociácie umelcov. Ide o mladšiu a strednú generáciu výtvarníkov, ktorí sa programovo venujú rozličným témam, no rámcovo zapadajú do kategórie umelcov s fokusom na percepciu priestoru a času.

Laura Beloff (*1964)Odozva v médiách: