Erik Binder |

Erik Binder: Woodoo Čičmany

kurátor výstavy

16.10.2008 - 16.11.2008

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Erik Binder: Woodoo Čičmany /EXIN 2008 /
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Koncepcia: Vladimír Beskid
Trvanie výstavy: 16. 10. 2008 – 16. 11. 2008
Erik Binder: Woodoo Čičmany, detail

Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorila nový výstavný projekt EXIN (exteriér-interiér), v ktorom prezentuje intervencie súčasných umelcov/-kýň do klasického galerijného prostredia. V rámci EXIN sa prezentuje v roku 2008 Erik Binder s projektom Woodoo Čičmany.