Erika Miklóšová |

Erika Miklóšová: Zátišie s drapériami II.

kurátor výstavy

14.02.2019 - 31.03.2019

Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Výstava veľkoformátových kresieb mladej slovenskej maliarky (nar. 1984), ktorých námetom sú výjavy z rodinného archívu. Ich prekresľovaním a zmenou mierky formátu vnáša do nich nové asociácie, ako aj širšie pole spoločenských a výtvarných postrehov.


Autorka, titul výstavy: Erika Miklóšová: Zátišie s drapériami II.
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátorka: Alexandra Hollá
Vernisáž: 14.2. 2019 (Št) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 14.02. (Št) – 31.03. (Ne) 2019
  Komentovaná prehliadka k výstave: 26.3. 2019 (Ut) o 17.00 hod. Erika Miklóšová je vnímavá výtvarníčka, jej práce odzrkadľujú najmä jej citlivosť a intuitívnosť, ktorú vkladá do jednotlivých malieb či kresieb. Jej rôznorodé portfólio zahŕňa maľbu, kresbu aj grafiku. Výtvarníčka sa vyjadruje aj v cykloch, resp. sériách, kedy opakovane spracováva jeden motív v rôznych verziách, pričom využíva ich prirodzený významový kontext. Jej umelecký program sa dotýka tém jej vlastnej identity, domova, minulosti, osobných zážitkov.
Na výstave autorka predstaví sériu drapérií. Sústreďuje sa na ornament, vzory textílií, cez ktoré vypovedá príbehy s nimi späté.
Materiál pre zátišia získava autorka priamo v „teréne“, pri výbere siaha po kvalitných materiáloch, ručne spracovaných odevoch a dbá aj na dekor, ktorý je súčasťou látky. Autorka je ním fascinovaná. Pri tvorbe zátiší s drapériou nahrádza plátno papierom. Vytvára originálne diela, ktoré rešpektujú papier ako projekčné plátno, ktoré sa v priamom dotyku autorkinej ruky mení na výtvarné dielo podčiarkujúc naratívny charakter. Krehkosť materiálu zvýrazňuje kombináciou techník pastelu a akrylu.
Odev – hlavný námet jej prác – chápe vo viacerých významových rovinách: považuje ho za materiál, ktorý vznikol s určitým praktickým a estetickým účelom, vyrába sa, kupuje, vyraďuje, druhotne využíva, odkladá na pamiatku, alebo pre ďalšie generácie. Na odevy nazerá ako na hmotnú vec, ktorá však disponuje aj abstraktnou hodnotou, a tou je práve spomienka, ktorá sa spája s (jej) rodinou, domovom alebo s konkrétnou chvíľou – momentom. Šatstvo sa stáva nositeľom hodnoty, odkazu na minulosť či dokonca odkazu na konkrétneho človeka.
Autorka tak vytvára imaginárny svet, v ktorom sú ľudia zastúpení ich oblečením – portréty seba a svojej rodiny nahrádza zobrazovaním odevov. Portrétovaní sú zdanlivo zbavení identity, ich tvár je v maľbe potlačená a nahradená kusom ich šatstva. Chýbajú teda znaky, ktoré sa od tohto žánru očakávajú. V Miklóšovej poňatí sa maľba stáva metaforou, nadobúda nové vlastnosti. Tkanina je oživená, získava „autonómiu“ a „vlastný život“, stavia sa sama do popredia na obdiv. Autorka beztvaré látky rozkladá na spontánne záhyby, inštaluje do rôznych polôh na stenu v minimalistickej kompozícii a vkladá do nich emotívnu hodnotu. Strnulosť premieňa na dynamické inverzie. Stenu v pozadí zapája do dialógu s látkou, vytvára na nej vzorovanú tapetu.
Ľudská silueta zahalená do drapérie sa objavuje iba na jednej kresbe.
Počas procesu vzniku vystavenej série autorka menila štyrikrát ateliér. Aj preto do veľkoformátových kompozícií pribúdajú rôznorodé predmety. Pridávajú sa nepravidelne, podmienené zmenou prostredia ateliéru. Predstavuje ich napríklad obyčajná drapéria, tentokrát nie ako súčasť oblečenia alebo aj konáre stromov, ktoré našla na ceste do ateliéru. Autorka narúša kompozíciu, dovolí nahliadnuť divákovi na náhodne nájdené predmety, ktoré jej proces „práce“ uľahčujú, prípadne sú neustále prítomné počas vzniku diela. Autorku „sprevádzajú“, rozptyľujú pri práci, prinášajú oddych od sústredenej rukodielnej práce, ktoré si tento veľkoformátový typ zátiší vyžaduje.  Mgr. Alexandra Hollá
  Mgr. art. Erika Miklóšová
Vzdelanie: 
2008 – 2010 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Ateliér ++- XXI, prof. Daniel 
                        Fischer, akad. mal., magisterské štúdium
2004 – 2008 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Ateliér ++- XXI, prof. Daniel 
                        Fischer akad. mal., bakalárske štúdium
2000 – 2004 SUŠ scénického výtvarníctva, Bratislava Samostatné výstavy (výber):
2018 Bod, línia, škvrna, plocha...perspektíva?, Galéria Čin Čin, Bratislava
2018 Veci, na ktorých mi záleží, Galéria Čin Čin, Bratislava
2018 Zátišie s drapériami, Galéria Artotéka, Mestská knižnica, Bratislava
2017 Vzor (Pattern), Flatgallery, Bratislava
2017 Draperies, Art market Budapešť, HU
2016 After, Dot Contemporary Gallery, Bratislava
2015 6x9=2015, BANSKÁ ST ANICA, Priestor pre súčasnú kultúru, Banská Štiavnica
2015 Tapeta U Winklera, Priestor – Platforma pre súčasnú kultúru, Lučenec 
2014 KRAJ(INÁ), Flatgallery, Bratislava
2013 Orlando, Flatgallery, Bratislava
2013 Jeden pohľad stačí…, Galéria Čin Čin, Bratislava Ocenenia:
Finalista VUB Maľba 2012, 2011, 2010
Finalista ESSL ART AWARD, CEE, 2011
Finalista Cena za Kresbu, 2012 Štipendiá: 2011 Štipendium Radislava Matuštíka, Galéria Mesta Bratislavy Komentovaná prehliadka k výstave: 26.3. 2019 (Ut) o 17.00 hod.: Novinky z radnice - marec 2019:
Galéria pozýva na Prízemie do Kopplovej vily a do Zátišia s drapériami v synagóge