Erna Masarovičová / Katarína Kissoczy |

Erna Masarovičová / Katarína Kissoczy: Aká matka, taká Katka

kurátor výstavy

13.07.2017 - 27.08.2017

Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Putovná prierezová výstava matky a dcéry - významných predstaviteliek sochárstva dvoch generácií na Slovensku  Názov výstavy: Erna Masarovičová / Katarína Kissoczy: Aká matka, taká Katka
Autorky: sochárky Erna Masarovičová (1926 – 2008), Katarína Kissoczy
Hosť: umelecký fotograf Tono Sládek
Kurátorka: Ela Porubänová
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Otvorenie výstavy: 13. 7. (Št) 2017 o 19:00
Trvanie výstavy: 13.7. - 27. 8. (Ne) 2017 Výstava v Kopplovej vile GJK predstaví tvorbu dvoch významných slovenských sochárok. Hosťom výstavy bude známy bratislavský fotograf Anton Sládek, ktorý na čiernobielych veľkoformátových fotografiách zaznamenal inšpiratívne prostredie ateliéru oboch vystavujúcich autoriek. Spojenie viacerých médií na výstave zároveň prináša komplexnejší pohľad na tvorivé východiská a spriaznenosť v ich sochárskom úsilí.

Názov Aká matka, taká Katka vtipne parafrázuje rodinné väzby i umelecké smerovanie autoriek v kontexte súčasného slovenského sochárstva. Výstava vytvára vzájomný dialóg s priestorom a kovovou hmotou. Obe síce tvorili v jednom ateliéri, ale v rozličnom čase (E.M. v r. 1967 - 2008 a K.K. od roku 2009).

Výstava približuje sochársku, medailérsku a šperkársku tvorbu Erny Masarovičovej. Ako jedna z prvých vyštudovaných sochárok na bratislavskej VŠVU sa stala priekopníčkou komornej i monumentálnej kovovej plastiky, originálneho autorského šperku, tvorby moderných plakiet a medailí. Prvá začala vo svojich dielach používať techniku zvárania a rezania oceľových plátov. Vytvárala konvexné a konkávne tvary abstrahované do koncentrovaného kubistického názoru. Často sa nechala inšpirovať hudbou a ľudskou figúrou. Túto techniku premietla nielen do komornej plastiky a do svojich monumentálnych objektov, ale aj do autorských šperkov. Už v polovici 60. rokov patrila medzi popredné slovenské sochárky a stala sa zakladateľkou moderného šperku na Slovensku. Obísť nemožno ani jej významnú medailérsku tvorbu. Od 70. rokov sa venovala intenzívne aj tvorbe plakiet a medailí, ktoré sa nachádzajú v zbierkach SNG, Umprum v Prahe, v Museum Praha, v British museum... Prezentované boli na výstavách FIDEM po celom svete.

V sochárskom dialógu sa paralelne predstavuje Kata Kissoczy, ktorá svoj umelecký priestor venovaný farebným kovovým objektom vybudovala a rozšírila z ateliéru do exteriéru - prírody. Sochárskou tvorbou sa začala na slovenskej výtvarnej scéne intenzívnejšie prezentovať znovu od roku 2009 – po návrate z Prahy, i keď samostatne a na kolektívnych výstavách na Slovensku aj v zahraničí Kata Kissoczy úspešne vystavuje už od roku 1984. Z kovových odpadov zvára a ohýba geometricky variabilne komponované, priehľadné priestorové objekty. Pre výraznú farebnosť i tvarovú mnohoznačnosť, často doplnenú o svetelnú ilumináciu, jej objekty získavajú na expresivite i vizuálnej variabilite.
Anton Sládek vo fotografiách zaznamenáva genia loci rodinného domu, záhrady i sochárskeho ateliéru Erny Masarovičovej tak, ako ho dodnes uchováva a rozširuje Kata Kissoczy. Novú dimenziu priestor dostáva usporadúvaním medzinárodných sympózií SEM od roku 2009, v septembri sa bude konať už deviaty ročník tohto netradičného podujatia.

Medzi plastikami a objektmi zo súkromnej zbierky autoriek, z majetku Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, sochárskej zbierky Ivana Melicherčíka nebude chýbať ani rozmerná socha od Erny Masarovičovej s názvom Milenci, zapožičaná z majetku Danubiana – Meulensteen Art Museum.
Výstava, ktorá bola už úspešne prezentovaná v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne (jún 2016) a v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne (január - marec 2017) vstupuje v každom prostredí do nových objavných súvislostí. V exteriéri Galérie Jána Koniarka sa už od apríla 2017 prezentujú žiarivo farebné, kineticky rozpohybované objekty Kataríny Kissoczy, ktoré návštevníkom ponúkajú ozvláštnený pohľad do záhrady galérie, ako aj prísľub ďalších objavov na pripravovanej výstave.  Ela Porubänová
  NasaTrnava.sk /TASR/:
Galéria predstavuje tvorbu dvoch sochárok kultura.pravda.sk:
Príslovie aká matka, taká Katka platí aj v sochárstve
nzr.trnava.sk:
Miroslava Kuracinová Valová: Aká matka, taká Katka
Príspevok televízie TA3 - Štúdio Kultúra - 15.8.2017 - od 18:10 min.:
Štúdio kultúra z 15. augusta 2017
artalk.cz:
Aké matky, také Katky
, ARTALK.MAGAZINE 25. 8. 2017 Ivana Moncoľová / recenzia Príspevok Mestskej televízie Trnava - Kultúrna mozaika z 1. 8. 2017 - od 3. min: