Neznámy |

Falzifikáty

kurátor výstavy

07.12.2011 - 30.01.2012

klUb 3, Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3

Výstava semestrálnych prác študentov fotoateliéru Huszár - Pavlovič, Fotoateliéru FMK UCM v Trnave - na tému Reprodukcia výtvarných umeleckých diel.

Titul výstavy:
FALZIFIKÁTY
Miesto konania: klUb 3, Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3
Otvorenie výstavy: 7. decembra 2011 o 17:30 v klUbe3
Trvanie výstavy: 7.12.2011 - 30.1.2012
Výstava predĺžená do 26. februára 2012. Dňa 7.decembra o 17:30 sa v priestoroch Galérie Jána Koniarka v Trnave (klUb 3) otvorí fotografická výstava s názvom Falzifikáty. Budú na nej prezentované práce študentov fotoateliéru Huszár - Pavlovič, Fotoateliéru FMK UCM v Trnave pod vedením Tibora Huszára a Romana Pavloviča. Organizátormi expozície sú Trnavský samosprávny kraj, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.
Výstava je postavená na semestrálnej práci študentov. Ich úlohou bolo získanie výtvarného rozhľadu v tvorbe významných umelcov minulých storočí. Mali si vybrať dielo a vytvoriť podľa neho fotografickú reprodukciu - falzifikát, prípadne mohli toto dielo vtipne parodovať. „Mali voľnú ruku, nedávali sme im obmedzenia akým štýlom, akou technikou, akým spôsobom majú tému spracovať. Preto používali všetky možné dostupné prostriedky,“ objasnil charakter zadania spoluzakladateľ Fotoateliéru FMK UCM Roman Pavlovič. Týmto spôsobom vznikol zaujímavý mix obrázkov, ktorý bude verejnosti dostupný od 7.decembra 2011 do 30. januára 2012.
Ide o tretie podujatie tohto charakteru, kde svoje priestory poskytla Galéria Jána Koniarka v Trnave. Predchádzali jej úspešné výstavy ONAON (2010) a TELO ULETELO (2009). „Vystavovať bude 22 autorov. Fotky budú nielen vytlačené na fotopapieri a zarámované, ale aj prezentované na plátne,“ hovorí doktorandka Katarína Acélová. Študenti siahli po dielach výnimočných umelcov, medzi ktorými figurujú mená ako Leonardo Da Vinci, René Magritte, František Kupka, Caravaggio, Gustav Klimt, Frederick Sandys a mnoho iných. Ich tvorba ožije v originálnych falzifikátoch, ktoré prezentujú mladí fotografi pod hľadáčikom svojej tvorivosti a nového videnia.
Fotoateliér Huszár - Pavlovič združuje vyše 50 študentov FMK UCM v Trnave. Organizujú tvorivé workshopy, zúčastňujú sa výstav či súťaží (FotoFrejm, Early Melons, Trnavský objetív). Ich úsilie je možno vidieť v publikáciách MUUZA 2011, MUUZA 2010 alebo
Medzi kvapkami dažďa - AUTIZMUS svet pravdy. Za množstvo individuálnych aj skupinových uznaní hovorí ocenenie Najkrajšia kniha roka 2009 - Medzi kvapkami dažďa - AUTIZMUS svet pravdy. Momentálne pracujú na knihe o koňoch.

Bc. Marta Kaššová
mkassova411@gmail.com