František Blažo | Marko Blažo |

František Blažo: Nejasná správa / Marko Blažo: Preskupenie

Neznámy | kurátor výstavy

15.10.2020 - 15.11.2020

Nové krídlo Koppelovej vily

Už počas vysokoškolských štúdií koncom 60. rokov minulého storočia prináša František Blažo (1946) pionierske a osobité podanie komiksovej estetiky a sekvenčnej postupnosti scén. Išlo o rozmerné obrazové plochy (obyčajne na preglejke), husto pokryté spletitými príbehmi, zaplnené množstvom plošných figúrok v karikatúrnych polohách. Vytváral sa tak nepravidelný rytmus fragmentov z rozličných oblastí: erotika, western, náboženstvo, domáce práce, literárne príbehy, útržky textov, poézie a písmen. Práve toto prepojenie koláže, komiksu a grotesky vytvára ojedinelosť jeho výtvarnej reči. Aj v aktuálnej tvorbe František Blažo premieta v počítači namodelované dynamické štruktúry a scény, často na pozadí práve starších komiksových príbehov.

Tvorba Marka Blaža (1972) je založená na poetike paradoxu, inverzii vzťahov a na odľahčenej hre prvkov a vtipných situácií. Ide predovšetkým o nastolenie obrátenej optiky, o výmenu konvenčných úloh a vytváranie absurdných, reverzných spojení. Od polovice 90. rokov minulého storočia prináša celý register charakteristických „nalomených“ situácií (papierové skladačky, modelové vláčiky, časté citácie z dejín umenia od antiky až po Hokusaia). Po roku 2010 u neho prevláda produkcia digitálnych printov s možným maliarskym vstupom, či komentárom. Ide predovšetkým o autorov vnútorný introvertný svet, kde základom uvažovania je jeho detský svet, obsesívne spomienky a obrazová „stavebnica“ voľných asociácií.

V tejto výstavnej dvojexpozícii Františka a Marka Blažovcov je možné zaznamenať aj ich spoločné, či podobné východiská: dominantné prvotné modelovanie obrazu v počítači, plošné podanie figúr a scén, kaleidoskopické skladanie a sekvenčné radenie epizód, remixovanie starších a osvedčených motívov a pod. Ide o veselé pestrofarebné „rozpixlované“ vízie, ale aj ich de-kompresie s kritickým podtextom. Zároveň ide o prvé spoločné vystúpenie otca a syna na výtvarnej scéne.

František BLAŽO (*1946, Trnava), žije a tvorí v Košiciach. Pochádza zo silnej trnavskej výtvarnej rodiny (umelci sú aj jeho dvaja bratia, synovec Cyril Blažo, manželka a syn). Širokospektrálna tvorba: maľba, grafika, monumentálne realizácie v architektúre, ilustrácie a propagačná grafika. Absolvent VŠVU v Bratislave (1964-1970). V rokoch 1972-1979 – pedagóg na ŠUP v Košiciach. Ocenenia (výber): 2009- SHORTLISTED PRIZE- Celeste Prize; 2008- 2. cena XX Prize International of Maximum Engraving Ramos, Ferrol; 2005 – AWARD OF EXCELLENCE- The Print Center`s 79th International Competition, Filadelfia; 2001/ Zlatá cena – 2nd International Carpet Design Competition, Kjoto; 2001- Grand Prix – VIS LA CITE Inter Poster Competition, Montivilliers.

Marko BLAŽO (*1972, Košice), žije a tvorí v Košiciach. Venuje sa najmä maľbe a digitálnym printom. V rokoch 1991-98 absolvoval štúdia na VŠVU v Bratislave; študijné pobyty: 1993 – École Nationale des Beaux-Arts, Dijon; 1994 – Slippery Rock University Pensylvánia. V rokoch 2000-2011 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarných umení a intermédií FU TU v Košiciach. Ocenenia: 2012 – Shortlisted Celeste Prize; 2009 – Winner Artslant Award, Los Angeles; Finalista Strabag Award Wien; 2008 – Finalist of Prize ARTEINGENUA, Brescia; 2007 – Finalist of Sovereign European Art Prize, Londýn; 2005 – Grand prix 16. súčasná slovenská grafika ŠG Banská Bystrica; 2001 – víťaz Ceny O. Čepana pre mladého umelca; viac na: https://www.celesteprize.com/markoblaOdozva v médiách: