František Bohunický |

František Bohunický: Deforma

kurátor výstavy

29.03.2018 - 26.04.2018

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

socha – objekt

Autor, titul výstavy:
František Bohunický: Deforma
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Filip Krutek
Vernisáž: 29.03. (Št) 2018 o 18:00
Trvanie výstavy: 29.03. (Št) – 26.04. (Št) 2018 Výstavný projekt s názvom Deforma je v poradí druhou samostatnou výstavou bratislavského sochára mladej generácie Františka Bohunického, ktorého tvorba sa pohybuje od figurálnych objektov v bronze, geometrických konfigurácií, až po interaktívne objekty. Po obsahovej stránke rozvíja naratívnu rovinu budovanú na báze osobnej mytológie. Názov výstavy nevychádza výlučne z formálneho opisu diel, ale predovšetkým definuje tvorivý prístup, ktorý je pre autora charakteristický od roku 2011. V tom čase začala spoločná aktivita sochára Františka Bohunického a grafika Mareka Saba, ktorou reagovali predovšetkým na chátrajúci a nepoužívaný mestský mobiliár. Na ten nazerali ako na pamätník jeho bývalej funkcie, pričom novým kontrastným náterom alebo pridaním invazívnych foriem sprítomnili jeho pôvodný význam (napr. aktivity PINKFORMA – ružové nátery opotrebovaného mestského mobiliáru, DEFARMA – označovanie autobusových zastávok štylizovanými zvieratami alebo DEADFARMA – symbolické pochovávanie zvierat z predošlej aktivity farebnou značkou na chodníku). V prípade výstavy v synagóge sa tento prístup aktualizuje, pričom relevantná je aj etymológia pojmu deforma. Predpona de- je latinskou predponou vo význame od-, z-, alebo opak, resp. protiklad. Forma predstavuje tvar, alebo podobu. Takýto analytický prístup, pri ktorom je základná forma / idea pretvorená do konfigurácie menších foriem ako nositeľov významov sa stal východiskom pre väčšinu vystavených diel. Pre priestor synagógy autor pripravil aj niekoľko nových diel (bronzové objekty a silikónové busty), v ktorých kulminuje jeho záujem o zmenu vnímania umeleckých podnetov pod prizmou rodičovstva, reflexie a hľadania "správnych" výchovných metód svojich detí, ako aj otázky sexu a telesnosti. Koncepcia výstavy bude doplnená aj o diela z "kuchyne" autora (štúdie ku konkrétnym objektom a interaktívne geometrické de - formy), ktoré reflektujú pozadie tvorivého procesu. Filip Krutek
  Mgr. art. František Bohunický (*1983)
www.frantisekbohunicky.com


Vzdelanie:
2003 – 2004 AVU Banská Bystrica, odbor sochárstvo
2004 – 2008 VŠVU Bratislava, odbor sochárstvo, ateliér prof. Juraja Meliša
2008 – 2010 VŠVU Bratislava, odbor sochárstvo, ateliér doc. Jána Hoffstädtera Výber z výstav:
2017 Socha a objekt, Bratislava, Grassalkovichova záhrada
2016 Socha piešťanských parkov, Galéria Fontána
2015 Varuj!, City surfer office, Praha 2015, autorská výstava s Martinom Piačekom
2014 Guláš, Galéria Statua, Bratislava. Výstava absolventov sochárskeho ateliéru prof. Juraja Meliša
2014 2 zo 17, Galéria Statua, Bratislava, autorská výstava s Jurajom Rattajom
2014 Trenčín 2014 – socha, GMAB Trenčín, kolektívna výstava slovenskej komornej plastiky
2013 Visual inspiration and personal quests, Moskva, Riga, Tallin, Tampere, kolektívna výstava súčasného slovenského umenia
2010 Sochy, Fine Art Gallery, Bratislava, samostatná výstava devin.rtvs.sk: Hosť Ranného ladenia 26. 3. 2018 - František Bohunický
Deforma v Galérii Jána Koniarka mytrnava.sme.sk - 9. apr 2018 o 10:13 TASR:
František Bohunický priniesol do synagógy Deformu