Galéria Portrétov

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

21.04.2010 - 31.01.2030

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Stála expozícia sa nachádza vo vstupnom schodiskovom priestore Koppelovej vily a umocňuje jej osobitú reprezentatívnu podobu na drevenom obklade.

Expozícia ponúka edukatívny prehľad vývoja portrétneho žánru od polovice 18. storočia do začiatku 21. storočia, jedného z klasických žánrov európskej obrazovej kultúry. Zároveň v skratke presvedčivo ukazuje výrazný posun maliarskeho výtvarného jazyka počas uplynulých storočí –  ide o vytvorenie charakteristickej podoby nielen samotných portrétovaných, ale aj  obdobia, v ktorom boli vytvorené (spôsob posadenia modelu, dobový odev, mocenské postavenie, symboly a atribúty, maliarsky rukopis, forma rámovania a pod.) Štrnásť diel  tak predstavuje  kolekciu najkvalitnejších  podobizní zo zbierkového fondu trnavskej galérie ( s jedinou zápožičkou zo zbierok Nitrianskej galérie v Nitre). V ďalšej rovine sa expozícia sústreďuje predovšetkým na autorov, ktorí  pôsobili v trnavskom regióne, alebo odtiaľ pochádzali (Jozef  Zanussi, Jozef Balogh, Štefan Polkoráb, Jozef Šturdík, Jozef Trepáč, Peter Rónai).