Neznámy |

HRANIČNÉ POLIA

kurátor výstavy

16.02.2006 - 19.03.2006

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

súčasný slovenský obraz – medzi poriadkom a chaosom Titul výstavy: HRANIČNÉ POLIA
Vystavujúci autori: Erik Binder, Ivan Dudáš, Stano Filko, Daniel Fischer, Peter Maukš,
Denisa Lehocká, Adam Szentpétery, Vlasta Žáková
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátori: Vladimír Beskid
Vernisáž: 16.február o 18.00, Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 16. február – 19. marec 2006
pohľad do expozície
Prvotným zámerom výstavy je predstaviť tú časť súčasného slovenského umenia, ktorá sa programovo pohybuje na hranici vedy a umenia, ich teoretických modelov a umeleckých transkripcií sveta, osobných vízií. Predstavené diela na základe znalosti, či intuície odrážajú aktuálne vedecké teórie a koncepcie (teória chaosu, dekonštrukcie, simulakrum, fraktálna geometria a pod.) a tak „rozbíjajú“ predstavu uzavretej obrazovej kompozície. Vzniká otvorené obrazové pole, či osobitý druh „rozptýlenej“ štruktúry, ktorá prináša obraz na rozhraní zobrazenia a abstrakcie, poriadku a chaosu, komplexných systémov a odchýliek, asymetrií a pod. V spletitej sieti čiar, v rozkmitanej skladbe bodov a rytmov sa zreteľne ukazujú paralely mikrosveta a makroštruktúr.
Súčasný obraz je pritom chápaný v širšom poňatí od klasickej polohy závesného obrazu k pohybovému obrazu aj vykročením do 3D - k prostrediu. Na výstave sú prezentované „vírusové“ kresby a znaky Erika Bindera, dekonštruktívne textily Vlasty Žákovej, geometrické maliarske vzorce Adama Szentpéteryho, kombinácia fotografie a maľby mikroprostredia Daniela Fischera, svetelné objekty Petra Maukša, krátke videosekvencie Ivana Dudáša a komplexnejšie vizuálne prostredia Stana Filka a intimity Denisy Lehockej.  Výstava prináša aktuálne obrazové prostredie a podporuje aj generačné rozvrstvenie na našej scéne, kde popri etablovaných menách (D. Fischer, S. Filko, A. Szentpétery) sa objavujú známi umelci mladej generácie (E. Binder, D. Lehocká) i výtvarníci iba nastupujúci na výtvarnú scénu (I. Dudáš, P. Maukš, V.Žáková)

Podujatia nadväzuje na predošlé výstavné projekty galérie, skúmajúce podoby súčasného obrazu na Slovensku: Farbisto/dikOBRAZovo (2004), bezOBRAZie /MEDIA S-CREAM (2005). Výstava potrvá do 19. marca 2006.