K. Balcer | M. Blažo | O. Brzeski | V. Frešo | J. Gryboś – B. Zentková | M. Houser | M. Kochan – C. Blažo | M. Kvetan | Z. Lednárová | D. Lelonek | František Lozinski o.p.s. | T. Mróz | L. Novotný | A. Polska | M. Zet | D. Łabądź i I. Ogrodzka |

Hybrid-in

Anna Mituś + Paweł Jarodzki | František Kowolowski | Vladimír Beskid | kurátor výstavy

02.12.2021 - 20.02.2022

Jeho cieľom je prezentácia vizuálneho jazyka v stredoeurópskom kontexte s preferenciou 3D realizácií (objektov, inštalácií, ready-made, objektoobrazov, de-inštalácií a podobne). Výstava sa zameriava na problematiku súčasnej transformácie spoločnosti a ekonomiky v bývalých industriálnych a postindustriálnych prostrediach. Okrem politicko-sociálneho rámca sa jedná o prezentáciu umeleckej práce s hybridnými, neklasickými a neluxusnými materiálmi – hrdzavejúcimi plechmi, lešením, sadrou, stavebnou penou, polyuretánmi, drevotrieskou, polystyrénom, odpadkami atd.. Ide tak o kríženie nízkej a vysokej kultúry a o hybridnú sochársku prácu, o absurdný stret predmetov a materiálov v celku, ktorý prináša rozličné možnosti kultúrnych kontextov a odlišných možností čítania a nakoniec aj vnímania súčasnosti.

Výstava bola realizovaná a prezentovaná v Galerii výtvarných umění v Ostrave a v BWA Wroclaw Glówny.