Neznámy |

(ID)entity

kurátor výstavy

06.12.2018 - 03.02.2019

Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Výstava komorných figurálnych objektov Ivety Tomanovej a veľkoformátových grafík – hĺbkotlačí Dušana Pacúcha.

Titul výstavy: (ID)entity
Vystavujúci autori: Dušan Pacúch, Iveta Tomanová
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Roman Popelár
Vernisáž: 06.12. 2018 (Št) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 06.12. 2018 (Št) – 3.02. 2019 (Ne) Komentovaná prehliadka k výstave: 31. január 2019 (štvrtok) o 17:30
  Manželský a umelecký pár výtvarníkov sa po dlhšom pôsobení v zahraničí /r. 1994 – 2009/ predstavuje v Kopplovej vile GJK rozsiahlou tematickou výstavou, ktorá je výberom z tvorby posledných dvoch rokov. Obaja reflektujú aktuálne sociálne témy, akými sú vzájomná odcudzenosť jednotlivcov či vybraných spoločenských skupín vo vzťahu k okolitému svetu. Reflexia ďalej zachytáva uniformitu, technické vymoženosti a stereotypy, ktoré nám dnešná realita ponúka. Slovná hračka v názve v princípe odkazuje na dve roviny: k slovu IDENTITA, kde v rámci stierania politických, ekonomických a sociálno-kultúrnych hraníc prichádza v určitom zmysle slova k jej strate – túto tému vo svojej komornej figurálnej tvorbe rieši najmä sochárka Iveta Tomanová (*1961, Trenčianske Teplice) a paralelne ide o vyjadrenie názoru oboch autorov ako umeleckých entít (ID – Iveta, Dušan) k spomínaným témam. Grafik a maliar Dušan Pacúch (*1954, Martin) sa bude prezentovať stredne veľkými i niekoľkými veľkoformátovými hĺbkotlačami, ktoré podľa matríc variuje (každá tlač je originálom vytlačeným v počte 1ks). Ich spájaním v kontexte obsahu vytvára naráciu, mikro-príbehy. Tento výtvarný postup je, v rámci grafických techník, v posledných desaťročiach na Slovensku viac-menej unikátom. V roku 2016 bol za jednu zo série grafík nominovaný na Celeste Prize v Londýne v kategórii maľba a kresba s následnou rozsiahlou výstavou finalistov v londýnskom Bargehouse
(viac info na:https://www.celesteprize.com/_files/uploads/CatalogueCelestePrize2016.pdf). Táto nominácia má o to vyššiu hodnotu, že porotu tvorila mladá a stredná generácia riaditeľov a šéfkurátorov dôležitých európskych výstavných inštitúcií, resp. nezávislí kurátori s kvalitným medzinárodným renomé.
Iveta Tomanová sa v rámci medzinárodných aktivít zúčastnila v rokoch 2015 a 2016 sprievodných výstav v rámci Bienále architektúry a voľného výtvarného umenia v Benátkach (viď. http://www.itsliquid.com/interview-iveta-tomanova-2.html). Obaja sa na Slovensku prezentujú skôr okrajovo (napr. v rámci Bienále voľného výtvarného umenia SVÚ, ktoré Iveta v r. 2016 s variabilnou sériou objektov s názvom Self vyhrala). Poslednú samostatnú výstavu na Slovensku mali v Bratislave v roku 1992.

Na záver roka 2018 tak do GJK prichádza projekt, ktorý je v rámci vizuality odľahčením od náročných tém a je určený hlavne mladej, resp. najmladšej generácii. Viac info o autoroch na: http://galeriagrba.sk/ Roman Popelár
  Fotodokumentácia komentovanej prehliadky k výstave:
31. január 2019 (štvrtok) o 17:30
trnava.dnes24.sk:
Nové výstavy v Galérii Jána Koniarka: Figurálne objekty, grafika i akvizície
Týždeň.sk: 
Spolu, a predsa osamelo