Ilona Németh |

Ilona Németh: Brána (1992)

kurátor výstavy

17.06.2010 - 05.09.2010

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Ilona Németh, Brána (1992) /EXIN 2010 /
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Koncepcia: Vladimír Beskid
Vernisáž: 17. jún 2010 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 17. jún 2010 – 5. september 2010
Ilona Németh: Brána (1992), detail V júni 2006 Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorila nový výstavný projekt EXIN (exteriér-interiér), v ktorom prezentuje intervencie súčasných umelcov/-kýň do klasického galerijného pro-stredia (2009 - Juraj Meliš, Milan Houser). V rámci tohto projektu prezentuje v tomto roku dvoch slovenských umelcov: Ilonu Németh (1963) a Stana Masára (1971).
Na prízemí nového krídla Kopplovej vily je prezentované rané dielo renomovanej umelkyne Ilony Németh s názvom Brána (1992). Práca pozostáva z dvoch vysokých stien, v ktorých do jednej sú umiestnené vetvičky a do druhej sú zapichnuté kuchynské nože. Pre diváka, ktorý musí chodbič-kou medzi nimi prejsť, je nastavená veľmi sugestívna situácia stiesnenosti, ohrozenia, či agresivity prostredia. Toto dielo stojí na začiatku vykročenia autorky k inštaláciám a prostrediam, kde používa-la prírodné materiály (Malá záhradka, Piešťany1993, konáre, nože, pletivo; Elementárny objekt, Tatranská Lomnica 1994, zemina, vetvičky). Toto vytváranie chodieb a uličiek, vrcholí v prácach Stena (Synagóga na Palmovce Praha1995, hlinené tehly) a Labyrint (Synagóga GJK Trnava 1996, vrecia s pieskom, 60 tón). Dielo Brána sa stalo novou akvizíciou zbierky Prvej investičnej spoločnosti a.s. v Bratislave. Ilona Németh, narodená 1963 v Dunajskej Strede, absolvovala Vysokú školu úžitkových umení v Budapešti (1986). V roku 2001 sa zúčastnila na 49. bienále v Benátkach v česko-slovenskom pavilóne (s J. Surůvkom). V roku 2006 získala doktorát na AVU v Budapešti. Od roku 2004 vedie Ateliér „In“ na Katedre maľby a iných médií VŠVU v Bratislave. Štipendijné pobyty: 2010 – Rím, 2006 - Vermont Studios, USA, 2005 - Goethe Institut Berlin, 1999 - Cite Internationale des Arts, Paris. Ocenenia: 1998 – Slovenský výtvarný umelec roka, Cena Open Europe Bratislava; 2001 – Munkácsyho cena Budapešť ; 2003 – Cena Ludwig múzea v Budapešti. Žije a tvorí v Dunajskej Strede a v Bratislave.
Viac na www.ilonanemeth.sk