Neznámy |

Ivan Dudáš Spomienky na budúcnosť

kurátor výstavy

20.01.2011 - 04.02.2011

klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Ivan Dudáš, Spomienky na budúcnosť
Miesto konania: klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Miroslav Zajac
Vernisáž: 20. január 2011 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 20.1. 2011 – 4.2.2011
Ivan Dudáš, VHS Video I., 2011, ukážka 
V rámci dramaturgie prezentovania mladých autorov v „klUbe 3“, Galéria Jána Koniarka v Trnave prináša individuálnu výstavu trnavského umelca Ivana Dudáša /1980/, ktorý sa profiluje v oblasti nových médií a videa. Autor sa dlhodobo zaoberá problematikou spracovania digitálneho obrazu a pretváraním reálnych, aktuálnych situácií do veľmi pôsobivých kombinácií, aj aktuálnych dejov. Výrazným prvkom je manipulácia obrazu, jeho vrstvenie, premazávanie, prekrývanie, ktoré mu umožňuje posilnenie významu dejových línií, totálne nasadenie jedného silného momentu do uzavretej slučky. Aktuálna výstava je návratom k téme VHS – pások, jedného z technických zázrakov po objavení celuloidového pásu filmu, ktorý začal novú éru v spracovaní a prezentovaní pohyblivého obrazu. Ivan Dudáš využíva proces mediálnej archeológie, na jej základe stavia výskum média VHS pásky, ktorá vo svojej dobe znamenala sci-fi technológiu budúcnosti. Ivan Dudáš si toto médium uctieva ako objekt a využíva jeho jednoduchú formu lineárneho pásu k vytvoreniu minimalistických obrazov, kedy sa z nosiča obrazu stane obraz sám. Druhou rovinou je deštrukcia spomienky na udalosti, ktoré sa na pásky zaznamenali ako budúce deje. Tie sa dovtedy dejú v mysli tvorcu ako budúce myšlienky, vytvárajú filmovú koláž prepletenú deštruktívnymi zásahmi autora. V istom momente zabúdania na myšlienku dochádza skaza, tak ako na pásku poškodenie. Tieto postupy sa objavujú v aktuálnej videoprojekcii, ktorej vizuál je podmienený líniou VHS pásky a zaznamenávaním stále nových spomienok. Mgr.art. Ivan Dudáš, narodený 26. marca 1980 v Trnave.
Štúdiá: 1999-2005 - VŠVU Bratislava, Maľba, video a nové médiá; 2004 - The “Nottingham Trent University”, School of Art an Design, NOTTINGHAM, Veľká Británia; od r. 2007 – externý doktorand AU Banská Bystrica; od r. 2007 - odborný asistent, Katedra umeleckej komunikácie, FMK UCM Trnava
Samostatné výstavy- výber: Núdzové východiská, The Dudas Brothers a Jana Kapelová, MVL Košice, 2009; THE DUDAS BROTHERS, COVERS, APEXART, NEW YORK, 2008;
Skupinové výstavy- výber: PRAGUE BIENALLE 4, The Dudas Brothers, Praha, 2009; THE DUDAS BROTHERS, Nová slovenská fotografia, Budapešt, 2008; Skúter – Bienále mladého umenia, GJK Trnava, 2007; Hraničné polia, GJK Trnava, 2006; Tomu ver ty, Tranzit-Zlaté piesky, Bratislava, 2004; Festival of New Media, Broadway Cinema, Nothingham, U.K., 2004
Mail: ivandudas1980@gmail.com