Ivan Pavle |

Ivan Pavle: V znamení rýb

kurátor výstavy

21.02.2013 - 28.03.2013

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3

Autorská výstava maľby, kresby, plastiky zo súkromných zbierok Titul výstavy: Ivan Pavle: V znamení rýb
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3
Otvorenie výstavy: 21. február o 17:30 hod.
Trvanie výstavy: 21. február – 28. marec 2013

Finisáž výstavy 30.3.2013 - pozvánka TU Ivan Pavle jednou z najvýraznejších osobností strednej maliarskej generácie. Narodil sa 8. 3. 1955 v Galante. Neskôr sa presťahoval s rodičmi do Prievidze. V mladosti ho lákala technika a tak vyštudoval strednú elektrotechnickú školu, avšak po maturite sa prejavil jeho výrazný talent a nekompromisne dal prednosť samostatnej tvorbe a umeniu. V roku 1975 bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení, do ateliéru monumentálnej maľby doc. Castiglioneho a Vychlopena. Školu absolvoval v roku 1981 a odvtedy sa ako výtvarník v slobodnom povolaní zaoberá maľbou, kresbou, grafikou ale i plastikou. Za svoju tvorbu bol ocenený mnohými vyznamenaniami. Zúčastňuje sa tvorivých sympózií (Cagnes-sur--Mér 1989) a výstav doma i v zahraničí. Jeho práce boli prezentované v Poľsku, Nemecku, Holandsku, Rakúsku, Francúzku, Monaku, Taliansku, Thajsku, ale i v USA. Monumentálne i komorné diela sú zastúpené v mnohých galériách ale i súkromných zbierkach po celom svete. Desiati významní slovenskí zberatelia budú prezentovať dielo Ivana Pavleho z obdobia 1999-2012 v priestoroch Kopplovej vily.
Tvorbu Ivana Pavleho charakterizuje plodný maliarsky nepokoj a vyhranený rukopis. Záujem o dotyk s najlepšími dielami minulosti ho priviedol k aplikovaniu zabudnutých techník a receptúr vo vlastných výtvarných postupoch. V jeho mnohopočetnom diele sa spája znalosť tradície ale aj rešpekt k novodobým materiálom. V Trnave vystavuje po prvý raz.
Srdečne Vás pozývame do Gálérie Jána Koniarka v Trnave na otvorenie výstavy 21.2.2013 o 17.30 hod.
  trnava.sme.sk:
Diela Ivana Pavleho prinesú do galérie súkromní zberatelia


hlavnespravy.sk /TASR/:
Ivan Pavle bude vystavovať v meste po prvýkrát


TA3:
Týždeň v kultúre z 3. marca


Slovenský rozhlas:
Rybia Perspektíva M. Pavleho


MTT:
Vernisáž Ivana Pavleho