Neznámy |

Jakub Reken ČASOZBERY

kurátor výstavy

14.09.2010 - 17.10.2010

klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Jakub Reken, ČASOZBERY
Miesto konania: klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Vladimír Beskid
Vernisáž: 14. september 2010 o 18:00 hod., Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 14. 9. 2010 – 17. 10. 2010
Jakub Reken ČASOZBERY, detail
Výstava v klUbe 3 v rámci programu etablovania nových mien na výtvarnej scéne predstavuje najnovšiu sériu malieb mladého slovenského umelca Jabuka Rekena (1986). Jeho spôsob maľby vychádza z jednoduchého princípu improvizácie a vrstvenia abstraktných prvkov, fragmentov, imaginárnych priestorov, ktoré v priebehu procesu transformuje do spletitej farebnej štruktúry plôch a čiar. Špecifikum Rekenovho prístupu spočíva v istej procesuálnosti práce, keď popri vytváraní samotného obrazu zachytáva jeho priebeh vzniku fotoaparátom. Tento fotozáznam prezentuje paralelne s maliarskymi dielami a dosahuje tak nové napätie medzi médiom maľby a videom, ukazuje časovú následnosť jednotlivých etáp vzniku plátna (preto názov Časozbery). Zároveň dáva divákovi novú možnosť v skratke sledovať maliarsky proces aj spôsob uvažovania autora „v priamom prenose“. Jednotlivé fázy obrazov reflektujú totiž množstvo vytvorených situácií a momentálnych kompozícií, ktoré v záverečnom diele sa už neobjavujú, alebo sú prekryté inou situáciou. Prezentácia maliarskych prác Rekena s premietaním procesuálnej skratky prináša tak pre vnímateľa obohatenú vizuálnu informáciu.
Jakub Reken ( narodený 1986 v Rimavskej Sobote), po absolvovaní ŠUV v Košiciach (2001-05) je študentom 3. ročníka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (od 2006), v IV. ateliéri prof. Ivana Csudaia. Z výstav: 2008- VŠVU / VŠUP, Galeria VŠUP, Praha; 2 DOLLAR 4 ALL we are so small..., galéria Bastart, Bratislava; 2009 - PARALLELS, Budapešť; TIGHTEN THE BOLTS, Galéria SODA, Bratislava (individuálna výstava).
Kontakt: reki@centrum.sk