Jakub Roček |

Jakub Roček: Principie

kurátor výstavy

07.12.2017 - 28.01.2018

Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Jakub Roček: Principie
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátorka: Marianna Brinzová
Vernisáž: 7. 12. 2017 (Štv) o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 7. 12. (Štv) 2017 – 28. 1. (Ne) 2018
  Jakub Roček (CZ) voľne pracuje s médiom kresby, grafiky, inštalácie, digitálneho videa, 3D animácie a filmu. Nosnou témou jeho diel je akýsi „vedecký“ model sveta, ktorý neustále podrobuje analýze a spochybňuje. Vedecké princípy a teórie pretavuje do vizuálneho jazyka, pričom odkrýva a pomenováva ich nedostatky a dôsledky. Hlavnou a dlhodobou témou v tvorbe Jakuba Ročka je virtuálna realita a jej princípy. Zaoberá sa otázkami, prečo virtualita preniká do súčasnej spoločnosti, čo spôsobuje a ako ovplyvňuje pohľad na objektívnu a hmotnú skutočnosť. V užšom zábere sa zameriava na virtualitu vo vedeckej oblasti ako špecifického nástroja súčasného ľudského poznania, ktorý má blízky vzťah ku kategórii tzv. objektívnej pravdy. Ročkovo skúmanie pritom postihuje všeobecné pojmy našej existencie, ako sú: priestor a čas, hmota, telo a evolúcia, okolo ktorých sa buduje samotné vedecké poznanie. O týchto existenciálnych otázkach však uvažuje v rámci kybernetického priestoru. Veľmi dôležitou zložkou jeho práce je práve práca s 3D virtuálnym priestorom, ktorý má výstup v podobe digitálneho videa a 3D animácie. Výstavný projekt Principie zahŕňa súbor niekoľkých videí, 3D animácií, kresieb a priestorových inštalácií, ktoré spolu tvoria naratívny celok. Principie je rozsiahlejší a mnohovrstevnejší výskum, zohľadňujúci autorove umelecké metódy na pomedzí vizuálneho umenia a vedy, ktorými sa snaží vysporiadať s pragmatickým svetom. Mieša sa v nej „vedecký“ a umelecko-poeticky jazyk. Názov Principie je odvodený od teoretického spisu Isaaca Newtona, v ktorom sformuloval matematicko-fyzikálne teórie, vrátane teórie gravitácie. Roček vo svojej Principii zrovnáva princípy klasickej mechaniky a tzv. post-mechaniky, ktorá nastupuje kdesi v období postmoderny a je prítomna v súčasnosti. Spojenie týchto dvoch princípov (mechaniky a post-mechaniky) dalo vzniknúť vizuálnemu prostrediu – virtuálnej realite, ku ktorej sa viaže pojem simulakra. Ročka zaujíma práve vznik simulakier ako princípu vzniku „realít“, ktoré nemajú predobraz v skutočnom fyzickom svete a sú len kódmi a matematicky vyjadriteľnými hodnotami. „Matematika stvořila stroj. Stroj matematice propůjčil tělo. Pohltil přírodu a předložil ji člověku obnaženou na kost. Člověk si tak zvykl na virtualitu, jenž mu stroj daroval. A právě v takové době se dnes nacházíme, v době strojů a strojového myšlení. Fyzická přítomnost se vyměnila za virtuální přítomnost, několikrát zprostředkovanou informaci.“ Jakub Roček (*1989, Brno) absolvoval Fakultu výtvarných umení Vysokého učení technického v Brne (2016), ateliér Kresby a grafiky pod vedením Svätopluka Mikytu. Má za sebou niekoľko skupinových i samostatných výstav a rezidenčných pobytov v Čechách i v zahraničí. Žije a tvorí v Prahe. K výstave bude vydaná publikácia v podobe autorskej knihy s rovnomenným názvom Principie. Tematické pokračovanie projektu pod názvom Principia 2.0 bude prezentované na výstave v Bunkri v Nitrianskej galérii (14. 1. 2017 – 28. 1. 2018). Marianna Brinzová mytrnava.sme.sk /TASR/:
Galéria predstavuje virtuálnu realitu v tvorbe J. Ročka
atelierforart.cz:
Principie Jakuba Ročka
Mestská televízia Trnava - Krátke správy - 11.12.2017 - od 01:01 K výstave bola vydaná publikácia:
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia   K výstave Jakuba Ročka vydala v roku 2018 Galéria Jána Koniarka v Trnave plnofarebnú odbornú publikáciu, ktorá je vyvrcholením jednej etapy výskumnej úlohy autora. Jej súčasťou je obsiahly text o autorovi, jeho tvorbe a bohatá obrazová príloha. Výskum zohľadňuje autorove umelecké metódy na pomedzí vizuálneho umenia a vedy, ktorými sa snaží vysporiadať s pragmatickým svetom. Mieša sa v ňom vedecký a umelecko-poeticky jazyk. Roček v nej porovnáva princípy klasickej mechaniky a tzv. post-mechaniky, ktorá nastupuje v období postmoderny a je prítomna aj v súčasnosti.