Ján Baláž |

Ján Baláž: NOV 650

kurátor výstavy

04.06.2008 - 13.06.2008

Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Výstavný projekt mladého umelca Jána Baláža s názvom NOV 650 Titul výstavy: NOV 650 /Inštalácia Jána Baláža/
Miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava
Kurátor: Michal Štofa
Vernisáž: 4.06.2008 (streda) o 18:00 hod.
Trvanie: 4.06.2008 - 13. 6. 2008 Ján Baláž - NOV 650


Výstavný projekt mladého umelca Jána Baláža (1984) s názvom NOV 650 je zameraný na skúmanie vzťahu diela a vnímateľa. Pomocou stavebného výťahu nainštalovaného do priestorov synagógy narúša stereotypné predstavy o sakrálnom či výstavnom priestore a umožňuje divákovi stať sa súčasťou inštalácie.
Takto manipuluje zúčastneného, ktorý je vystavený pôsobeniu interiéru starého svätostánku, s vrytým osudom jeho pôvodných používateľov, a cudzorodému industriálnemu prvku v ňom, teda stavebnému výťahu. Púta pozornosť diváka technickým názvom, kódom k vystaveného objektu aby ho následne presvedčil, že k nemu nepatrí. Je vystavený objekt dielom alebo výťahom? Zmenou pohľadu, z miesta vysoko nad úrovňou podlaží, ponúka Baláž jedinečnú možnosť zažiť pocity strachu, neistoty i radosti z miesta a pohybu pre daný priestor atypického. Teda vystavený objekt sa stáva dielom, médiom, inštrumentom autora a spolu s vnímateľom a miestom tvorí nerozdeliteľný celok. NOV 650 je demonštráciou intenzity génia loci vo vzťahu k vnímateľovi zastihnutého v momente rozjímania nad vystaveným objektom, s pôvodne odlišnou funkciou. 
Umiestnenie stavebného výťahu do synagógy je len jednou z autorových zamýšľaných realizácii a prác s odkazom duchampovského ready made. Umiestňovaním podobných objektov do špecifických interiérov, ako napríklad nemocníc či bánk, narúša vžité náhľady a umožňuje vznik nečakaných nových a nevšedných. Výsledný efekt vždy podmieňuje rovnakým pohybom, teda cestou výťahom hore a dole.