Ján Hlavatý |

Ján Hlavatý: Mimikry

kurátor výstavy

10.03.2016 - 24.04.2016

Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Ján Hlavatý: Mimikry
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátorka: Eva Trojanová
Vernisáž: štvrtok, 10. marec 2016, 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 10.03. - 24.04. 2016 Bilancia vyše troch desaťročí maliarskych úsilí Jána Hlavatého vypovedá na jednej strane o vnútornej stabilite jeho maliarskeho presvedčenia a súčasne aj o potrebe vnímavo reagovať na premeny a funkcie výtvarnosti.

Od osemdesiatych rokov patrí ku generácii vtedy považovanej takmer za „rebelskú“, ktorá sa vzoprela vtedajším paradigmám a reagovala na prenikajúce signály postmodernej maľby.

Hlavatému bola nová maliarska expresívnosť vychádzajúca z tradícií rôznych typov expresionistickej maľby i abstraktného expresionizmu veľmi blízka. Vo svojej maliarskej koncepcii sa od začiatku sústredil na rozvíjanie dramatického programu vychádzajúceho z figuratívneho základu. Figúra však bola len tušeným pozadím, ktoré dávalo vyniknúť dramatizácii farebných i kompozičných zložiek obrazu. Preto aj v kontinuite vývinu maľby sa Hlavatý primárne zaoberal zhodnotením maliarsky kvalít obrazu bez konkretizujúcich súvislostí. V následných obdobiach rozpracoval celú škálu možností práce s farbou a jej rôznorodosti. Základ tvorili plošné vzťahy určované kombináciami škvŕn, rozmaľúvaním farebných akordov, prudkej gestickej práce so štetcom, kontrastom lineárnych a kaligrafických gestických ťahov či štruktúrovaním pieskom. Tejto podobe charakteru Hlavatého maľby bol prisúdený atribút novej abstrakcie. Pritom nejde len o formálny vývin, ale aj o súvzťažnosť a najmä presahy do rôznych významových a štýlových oblastí /krajina, architektúra, figúra/. V Hlavatého tvorbe sa v poslednom období objavujú rôzne „tematické“ zábery od vnútornej introspekcie a meditácií, cez návrat k figúre, krajine i znakovosti. Hlavatého maľba si uchováva prvý dojem abstraknosti, pričom však jej nová tematizácia vyjadruje potrebu „zvýznamňovania“ statusu diela v súčasných premenách funkcie výtvarnosti. Eva Trojanová
   Ján Hlavatý /1955 Zlaté Moravce/ študoval v rokoch 1975-81 na VŠVU v Bratislave /prof. J. Želibský/. Vedľa maľby si osvojil aj ďalšie technológie – štukolustro, enkaustiku, sgrafito i mozaiku. V roku 1996 založili s J. Kelemenom a A. Kraščeničom zoskupenie A1. Vystavujú spolu doma i v zahraničí. Ján Hlavatý sa okrem maľby venuje aj kresbe a monumentálnej tvorbe do architektúry. Zúčastňuje sa na maliarskych sympóziách doma i v zahraničí /Schrattenberg, A, Moravany n/Váhom, SK, Solún, GR.../. Jeho tvorba je zastúpená vo verejných zbierkach doma i v súkromných zbierkach v zahraničí. Samostatné výstavy /výber/:
2015 Maľba. Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava – Čunovo
2014 Galéria Michalský Dvor, Bratislava (s J. Kelemenom)
2013 Skrz naskrz. Galéria Čin-Čin, Bratislava
2012 A1. Kaštieľ Mojmírovce
2011 Galéria Sumec, Bratislava
2004 A1. Galéria „Z“, Bratislava
2003 A1. Galerie Slapansky, Mníchov, D
2002 A1. Dom umenia, Bratislava
        Ján Hlavatý. Galéria NOVA, Bratislava
1999 Galéria Michalský Dvor, Bratislava
        Forum de l´Hôtel de Ville, Saint-Louis, F
1996 Cultural Capital of Europe, Thessaloniki, GR
1995 Slovenský kultúrny inštitút v Budapešti, H
        Galéria mesta Bratislavy
1992 Štátna galéria Nitra
1991 Galéria Mitte, Viedeň, A (s J. Bartuszom, M. Boďom, M. Hrčkom) Komentovaná prehliadka k výstave - 20.4.2016 o 17.00 hod.: Trnava dnes /TASR/:
Výtvarník Ján Hlavatý predstavuje svoje Mimikry


nasenovinky.sk:
Galériu ovládli "Mimikry"
Trnava.dnes24.sk:
Podujatie, ktoré sa oplatí zažiť: Galéria pridala do portfólia komentované prehliadky