Jan Rajlich ml. |

Jan Rajlich ml.: Neviditeľné hranice

kurátor výstavy

13.09.2018 - 25.11.2018

Mestská veža, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava

Výstava plagátovej tvorby Jána Rajlicha, usporiadaná pri príležitosti 100. výročia ČSR.

Sprievodné podujatie Trienále plagátu Trnava 2018 

Titul výstavy:
Jan Rajlich ml.: Neviditeľné hranice
Miesto konania: Mestská veža, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
Kurátor: Filip Krutek
Trvanie výstavy: 13. 9. (Št) – 25. 11. (Ne) 2018
  Samostatná výstava plagátovej tvorby Jána Rajlicha, usporiadaná pri príležitosti 100. výročia ČSR nie je poctou harmonického súžitia českého a slovenského národa, kritickou analýzou ich vzťahov, či sentimentálnym poohliadnutím za predošlými desaťročiami. Naopak, uvedenú národnú tému plagáty saturujú skôr náznakovo a je na recipientovi výstavy definovať v nich zrkadlenie tejto témy. Vystavené plagáty vznikli v priebehu posledných piatich rokov a boli navrhnuté k odlišným podujatiam – kultúrnym, či spoločenským, alebo ako voľná téma. Názov výstavy Neviditeľné hranice poukazuje na jednej strane na negáciu striktných mentálnych, či fyzických hraníc medzi Čechmi a Slovákmi a na druhej strane je signifikantná z hľadiska formálneho vyznenia vystavených plagátov. Janovi Rajlichovi sa podarilo vytvoriť špecifický a rozpoznateľný rukopis, pre ktorý nie je ťažisková ekvilibristika s grafickým softvérom. Naopak, vzniku výsledného návrhu predchádza gestická práca a expresívne ťahy, teda prítomnosť mechanickej práce, ktoré následne definujú celkovú kompozíciu plagátov. Okrem drobných skíc a kresieb, ktoré často vznikajú a zanikajú na ploche plagátu tým, akým spôsobom a z akej vzdialenosti ich divák vníma, je to predovšetkým práca s písmom. Typografia v prípade vystavených diel nie je nahodilá, typizovaná a rozhodne nestojí v pozícii samoúčelovej maniery. Prostredníctvom textu autor buduje špecifickú priestorovú rytmiku plochy plagátu, ktorej prívlastky majú veľmi blízko k popisu architektonického priestoru - cyklickosť, rast zvnútra von, či kauzalita foriem. Aj z tohto dôvodu majú často charakter fraktálu - teda fragmentovaného geometrického útvaru zloženého z častí, ktoré sa čiastočne alebo úplne tvarovo zhodujú s celkovým tvarom výsledného útvaru. Avšak hranice medzi parciálnymi časťami plagátu zostávajú stále len ťažko uchopiteľné, teda neviditeľné.  Prezentovaná výstava teda ukazuje prístup ku grafickému dizajnu, ktorý nepodlieha súčasnej prevládajúcej tendencii k explicitnej výpovednosti plagátu založenej na expresnom, v niektorých prípadoch doslova instantnom, zdelení informácie, ktorá reflektuje súčasnú (nie len vizuálnu) kultúru. Odmieta sa podriadiť presýtenosti vizuálnym smogom a preto autor do svojich plagátov zapracováva texty, pri ktorých sa človek musí pozastaviť a venovať im svoj “drahocenný” čas.
Jan Rajlich ml. (nar. 1950) bol profesorom grafického dizajnu (1983–1989) na SUPŠ v Brne a od roku 1988 vyučuje tento odbor na VUT Brno. Jan Rajlich bol prezidentom Medzinárodného bienále grafického designu v Brne (1993–1998) a bol členom medzinárodných porôt mnohých výstav po celom svete. Realizoval do 30 autorských výstav grafického dizajnu, plagátu, počítačovej grafiky, sieťotlače a maliarstva a podieľal sa na viac ako 250 výstavách ako spoluautor. Je uvedený v publikácii Who is who in graphic design (Zurich 1992), jeho myšlienky boli publikované v mnohých textoch o grafickom dizajne. Je členom Únie výtvarných umelcov Českej republiky, umeleckého Združenia Q, Združenia Bienále Brno SBB (ktorého predsedom je od roku 1999), čestným členom Masarykovej akadémie umení v Prahe a ISGD (International Society of Graphic Designers) v USA. V rokoch 1996 – 2014 pôsobil ako vedúci Oddelenia priemyselného dizajnu na Fakulte strojného inžinierstva VUT v Brne.

Filip Krutek