Neznámy |

Jarmila Čihánková - Výber z tvorby

kurátor výstavy

01.07.2005 - 28.08.2005

Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava


Autor, titul výstavy: Jarmila Čihánková, Výber z tvorby
Miesto konania: Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Ľuba Belohradská
Vernisáž: 1. 7. 2005 o 18.00, Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 1. 7. 2005 – 28. 8. 2005  
Spoluorganizátor výstavy: Slovenská sporiteľňa, a. s Maľba č. 9, 1965, olej na plátne V priebehu takmer polstoročia činnosti sa Jarmila Čihánková (1925) zapísala do povedomia ako maliarka, kresliarka, grafička, autorka priestorových objektov a od polovice 60. rokov minulého storočia zasiahla významným spôsobom aj do textilnej tvorby: netkanej tapisérie (art protis a jej technologických odvodenín) a klasicky tkanej tapisérie. 
Do jej tvorivého profilu treba zahrnúť aj pedagogickú činnosť na ŠUP v Bratislave a Katedre scénografie VŠMU v Bratislave.
Výstava Jarmily Čihánkovej v Galérii Jána Koniarka v Trnave umožňuje po dlhšej dobe predstaviť viaceré aj menej známe polohy tvorby tejto autorky žijúcej v trnavskom regióne (kresba, maľba, grafika, textilná dekoratívna tvorba) vo výbere kurátorky Ľuby Belohradskej. 
Diela výtvarníčky, ktorá sa spolupodieľala na založení slovenskej sekcie Klubu konkretistov a prispela k rozšíreniu geometrického výtvarného jazyka do textilnej tvorby, je vystavená v origináloch a vďaka Občianskemu združeniu And Gallery aj tlačí z diapozitívov a fotografií dnes už neexistujúcich diel.  Prínos tvorby Jarmily Čihánkovej doteraz nebol v celoslovenskom výtvarnom kontexte dostatočne zhodnotený. Súčasná výstava organizovaná v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, a. s. prináša prvý reprezentatívny Výber z tvorby Jarmily Čihánkovej.
V 50. rokoch minulého storočia sa venovala karikatúre, politickej kresbe i voľnej grafike. Na prelome 50. a 60. rokov sa do popredia jej tvorivých záujmov dostala maľba (Skupina 4). Jarmila Čihánková patrí k protagonistom neokonštruktívnych tendencií v slovenskej výtvarnej tvorbe, ktoré sa utvárali pred polovicou 60. rokov – je jedným zo zakladateľských členov Klubu konkretistov na Slovensku a svoje geometrickoreduktívne cítenie aplikovala tvorivým spôsobom aj v textilnom umení – art protisoch. Vrcholný úspech dosiahla svojou 10 dielnou Veľkou stavebnicou (prostredím – „environmentom“) vystavenou na 5. medzinárodnom bienále tapisérie v Lausanne v roku 1971. Striedanie jednoduchých geometrických tvarov, zmysel pre rytmus kompozície a živá farebnosť jej obrazov a textilných diel naznačujú, že autorka sa v nich inšpirovala bohatou ornamentikou ľudového výtvarného prejavu. 
Jarmila Čihánková   * 1925, Roštín, Československo Žije a tvorí Smolenice, okres Trnava / Smolenice, Trnava district
Vzdelanie 1942–1945 SVŠT v Bratislave
1945–1950 Vysoká škola umelecko-priemyselná v Prahe
Samostatné výstavy 1969 - Jarmila Čihánková – Objekty (spolu s Tamarou Klimovou), Československé kultúrne stredisko, Varšava
1969 - Art protisy, Solingen
1969 - Art protisy, Klub Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava
1971 - Art protisy (spolu s Antonom Cepkom), Göttingen
1976 - Tapisérie art protis, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1985 - Výber z tvorby, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava
2003 - Obrazy a art protis (spolu s Romanom Pavlovičom), And gallery, Trnava
2005 - Výber z tvorby, Galéria Jána Koniarka, Trnava Kolektívne výstavy 1959 - Súčasná slovenská grafika, Moskva
1959 - Skupina 4 (s Olgou Bartošíkovou, Tamarou Klimovou a Vierou Kraicovou), Bratislava
1960 - Československá tapiséria, Brusel
1962 - Skupina 4, Bratislava
1964 - Súčasné slovenské umenie, Havana
1964 - Maliarstvo Bratislavy, Krakov
1966 - Grafika Bratislavy, Krakov
1966 - Skupina 4, Špálova galéria, Praha
1966 - Skupina 4, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1968 - Klub konkretistov, Jihlava; Žilina; Ústí nad Labem; Praha; Štutgart; Düsseldorf
1969 - Moderné a naivné umenie Slovenska, Biberach/Riss
1969 - Nové tendencie 4, Záhreb
1969 - Klub konkretistov, Karlove Vary; Olomouc; Bratislava; Florencia; Rím; Benátky; Turín; Portici; Nijmegen; Scheweningen; Amsterdam; Viedeň; Brno
1969 - Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Varšava
1969 - Slovenské umenie, Káhira; Alexandria; Bagdad
1970 - Maliarstvo 17.–20. storočia, Biberach/Riss
1970 - Slovenské výtvarné umenie 1965–1970, Slovenská národná galéria, Bratislava; Praha; Hluboká nad Vltavou; Brno
1970 - Polymúzický priestor, Piešťany
1971 - 5. Medzinárodné bienále tapisérie, Lausanne; Varšava
1971 - Československá expozícia na medzinárodnom salóne, Turín
1971 - 100 súčasných tapisérií, Lausanne
1971 - Art protis, Lausanne; Belehrad; Karlove Vary; Hradec Králové
1972 - Československá tapiséria – art protis, Alžír; Tunis
1972 - Art protis, Cuxhaven; Remeš; Viedeň; Prešov; Hodonín
1972 - Interliving 72 art protis, Ósaka
1972 - Art protis, San Francisco
1973 - Art protis (SAGA) – putovná, USA; Kanada; Saarbrücken
1973 - Ilustrácia po roku 1945, Schiedam; Moskva
1975 - Československá tapiséria, Lodž; Varšava, Budapešť
1975 - Žena vo svete dneška a zajtrajška, Bratislava; Banská Bystrica
1976 - Art protis, Magdeburg
1978 - Československá tapiséria, Kalisz; Lodž; Ľvov; Varšava
1978 - Československá tapiséria – art protis, Alma-Ata; Vilnius
1982 - Politická kresba v boji proti vojne, Sofia
1982 - Umelecké formy dneška v slovenskom textilnom a sklárskom umení, Berlín
1995 - 60. roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava
1997 - Klub konkretistov, Jihlava; Karlove Vary; Zlín; Hluboká nad Vltavou; Slovenská národná galéria, Bratislava; Novohradská galéria Lučenec
2001 - Klub konkretistov, Dům umění, Opava