Neznámy |

Jozef Dóka ml. (1948-2011)

kurátor výstavy

09.11.2012 - 03.02.2013

Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3

Retrospektívna výstava zakladateľa Trienále plagátu Trnava Jozefa Dóku ml. Titul výstavy: Jozef Dóka ml. (1948-2011)
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave; Kopplova vila; Zelený kríček 3
Kurátor výstavy: Ľubomír Longauer
Vernisáž: 9. november 2012 /piatok/ o 16:30, Kopplova vila GJK
Trvanie výstavy: 9. november 2012 - 3. február 2013 • Narodil sa 12. septembra 1948 v Seredi. V ranom detstve ochorel na obrnu, v dôsledku čoho bol celoživotne ťažko postihnutý. V rokoch 1956-1965 absolvoval ústavnú Základnú deväťročnú školu pre telesne postihnutých v Bratislave.
Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trnave (1969) študoval v rokoch 1970 – 1976 na VŠVU v Bratislave
u prof. Jozefa Chovana.
• V roku 1979 sa zúčastnil generačnej výstavy Plagát a grafický design v Galérii mladých v Bratislave, kde sa etabloval ako výrazný plagátový tvorca.
• V roku 1980 sa zúčastnil Medzinárodného bienále plagátu vo Varšave a získal čestné uznanie v tematickej súťaži, čím sa uviedol na medzinárodnej plagátovej scéne. Zúčastňoval sa veľkých svetových prehliadok plagátovej tvorby pokiaľ mu to dovoľovalo zdravie, až do konca života. Treba zdôrazniť, že to boli výberové súťažné prehliadky a len málokto zo slovenských výtvarníkov má toľko účastí na nich ako Jozef Dóka.
• Vystavoval na Bienále užitej grafiky v Brne (1982, 1986, 1990, 1994, 1998), kde bol v rokoch 1982 a 1986 ocenený. Ďalej vystavoval na Medzinárodnom bienále plagátu v Lahti vo Fínsku (1981, 1983, 1987), Medzinárodnej výstave plagátu vo Fort Collins, (1983, 1991), Trienále plagátu v japonskej Toyame (1983). Mal kolekciu plagátov na putovnej výstave Contemporary Czechoslovak Posters, ktorá putovala po amerických mestách Raleigh, New York, Champaign – Urbana, Rochester, Chicago, Kansas City, Sarasota a Philadelphia.
• Jeho plagáty boli vystavené aj v ďalších reprezentačných výberoch domácich, ale i zahraničných kurátorov v Zürichu (Švajčiarsko), vo Fort Collins v americkom Colorade,
Karlsruhe (Nemecko), Slovenskej národnej galérii v Bratislave, v Krakove (Poľsko), Dortmunde (Nemecko), Budapešti, Viedni, Rzeszowe (Poľsko), v dánskych mestách Odense, Aarhus a Kolding, atď.
• Okrem toho mal samostatné výstavy v Trnave, Jaslovských Bohuniciach, v Sofii a vo Varne v Bulharsku, Modre-Harmónii, Bratislave a v Paríži.
• V roku 1976 vytvoril značku Galérie Jána Koniarka a odvtedy s ňou spolupracoval, v roku 1991 bol menovaný do jej galérijnej rady. Koncom sedemdesiatych rokov začal spolupracovať aj s trnavským divadlom.
Zvíťazil v súťažiach na značku Slovenskej pošty (1993), Slovenskej komory architektov (1993) a Slovenskej filharmónie (1995).
• V roku 1982 predložil vedeniu Galérie Jána Koniarka vypracovaný štatút periodicky opakujúcej sa medzinárodnej súťažnej prehliadky svetovej plagátovej tvorby. Keďže súdruhovia nápad mierne pozmenili a navrhli prehliadku politického plagátu socialistických krajín, Dóka ďalej v aktivite nepokračoval. V roku 1990 sa k tejto myšlienke vrátil a s Dušanom Junekom inicioval medzinárodnú výstavu Trienále plagátu Trnava. V roku 1991 sa stal predsedom Organizačného komitétu Trienále plagátu Trnava. Bol členom medzinárodnej poroty 1. Trienále plagátu Trnava. Vytvoril značku Trienále plagátu Trnava a vizuálny štýl jeho prvého národného ročníka. V roku 1997 v denníku SME predložil so spoluautorkou Zuzanou Nádaskou architektonickú ideu Nová trnavská veža zo skla – futuristická vízia 2001. Od roku 1999 sa stal čestným predsedom organizačného výboru Trienále plagátu Trnava, ktorým bol až do smrti.
• V roku 2007 vážne ochorel a podrobil sa ťažkej operácii. Odmietol chemoterapiu.
• 14. novembra 2011 zomrel v trnavskej nemocnici. Ľubomír Longauer