Neznámy |

Jozef Dóka ml. – Lautrec z Trnavy

kurátor výstavy

25.11.2016 - 07.02.2016

Galéria dizajnu SATELIT, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Retrospektívna výstava tvorby grafika a plagátistu Jozefa Doku ml., zakladateľa Trienále plagátu Trnava.


Titul výstavy:
Jozef Dóka ml. – Lautrec z Trnavy
Miesto konania: Galéria dizajnu SATELIT, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava
Kurátor: Ľubomír Longauer
Vernisáž: 25. november 2015 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 25. 11. – 7. 2. 2016  Výstava plagátov Jozefa Dóku mladšieho sa koná ako posledné zo sprievodných podujatí tohtoročného Trienále plagátu Trnava. Výstavu organizuje Slovenské centrum dizajnu, ktoré je dlhoročným partnerom trienále, v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave.

Kurátor výstavy Ľubomír Longauer prezentuje výber Dókových plagátov klasického formátu a veľkoformátových digitálnych tlačí, ktoré sú zväčšeninami Dókových kresieb, kaligrafií a návrhov plagátov. Diela sú zo zbierok Slovenského múzea dizajnu.

Jozef Dóka mladší (1948 – 2011) bol iniciátorom a spoluzakladateľom Trienále plagátu Trnava, ktoré sa stalo jeho životným úspechom a vďaka nemu sa na Slovensku pravidelne prezentujú najväčšie svetové osobnosti umenia plagátu.
Kurátor výstavy píše o tvorbe Jozefa Dóku ml.: „V ranom detstve ochorel na obrnu, v dôsledku čoho bol celoživotne ťažko postihnutý. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trnave (1969) študoval v rokoch 1970 – 1976 na VŠVU v Bratislave u prof. Jozefa Chovana. V roku 1979 sa zúčastnil generačnej výstavy Plagát a grafický design v Galérii mladých v Bratislave, kde sa etabloval ako výrazný plagátový tvorca. V roku 1980 sa zúčastnil Medzinárodného bienále plagátu vo Varšave a získal čestné uznanie v tematickej súťaži, čím sa uviedol na medzinárodnej plagátovej scéne. Zúčastňoval sa veľkých svetových prehliadok plagátovej tvorby pokiaľ mu to dovoľovalo zdravie až do konca života. Vystavoval na Bienále užitej grafiky v Brne, kde bol v rokoch 1982 a 1986 ocenený. Ďalej vystavoval na Medzinárodnom bienále plagátu v Lahti vo Fínsku, Medzinárodnej výstave plagátu vo Fort Collins, Trienále plagátu v japonskej Toyame. Mal kolekciu plagátov na putovnej výstave Contemporary Czechoslovak Posters, ktorá putovala po amerických mestách Raleigh, New York, Champaign – Urbana, Rochester, Chicago, Kansas City, Sarasota a Philadelphia. Jeho plagáty boli vystavené aj v ďalších reprezentačných výberoch domácich ale i zahraničných kurátorov v Zürichu (Švajčiarsko), vo Fort Collins v americkom Colorade, Karlsruhe, Slovenskej národnej galérii v Bratislave, v Krakove (Poľsko), Dortmunde (Nemecko), v Piešťanoch, Budapešti, Viedni, Rzeszowe (Poľsko), v dánskych mestách Odense,
Aarhus a Kolding, atď.

V roku 1976 vytvoril značku Galérie Jána Koniarka a odvtedy s ňou spolupracoval. Koncom sedemdesiatych rokov začal spolupracovať aj s trnavským divadlom. Zvíťazil v súťažiach na značku Slovenskej pošty (1993), Slovenskej komory architektov (1993) a Slovenskej filharmónie (1995).
V roku 1982 predložil vedeniu Galérii Jána Koniarka vypracovaný štatút periodicky opakujúcej sa medzinárodnej súťažnej prehliadky svetovej plagátovej tvorby. Keďže súdruhovia nápad mierne pozmenili a navrhli prehliadku politického plagátu socialistických krajín, Dóka ďalej v aktivite nepokračoval. V roku 1990 sa k tejto myšlienke vrátil a s Dušanom Junekom inicioval medzinárodnú výstavu Trienále plagátu Trnava. V roku 1991 sa stal predsedom Organizačného komitétu Trienále plagátu Trnava. Bol členom medzinárodnej poroty 1. Trienále plagátu Trnava. Vytvoril značku Trienále plagátu Trnava a vizuálny štýl jeho prvého národného ročníka.
V roku 1997 v denníku SME predložil so spoluautorkou Ing. arch. Zuzanou Nádaskou architektonickú ideu Nová trnavská veža zo skla – futuristická vízia 2001. Od roku 1999 sa stal čestným predsedom organizačného výboru Trienále plagátu Trnava, ktorým bol až do smrti.“