Július Bartek | Jozef Dóka st. |

Jozef Dóka st. – Július Bartek: 1959 – 1991

Filip Krutek | kurátor výstavy

03.03.2022 - 07.05.2022

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Výstavný projekt Dóka-Bartek: 1959 – 1961 prezentuje monumentálnu tvorbu a práce do architektúry autorského kolektívu Jozef Dóka st. – Július Bartek. Od roku 1959 do 1991 navrhli a zrealizovali výtvarné riešenia pre viac ako 40 architektonických objektov, či verejných priestorov v rámci celého Slovenska, špeciálne však v Trnave. V rámci jednotlivých projektov pritom nešlo o osadenie jediného diela vo vopred vymedzenom priestore. 

Jozef Dóka st. a Július Bartek chápali výtvarnú intervenciu ako organické vyústenie architektúry a aj preto sa v rámci jednej budovy, objektu, či verejného priestoru často prezentovali viacerými solitérnymi dielami, ktoré spoločne definovali komplexný vizuálne – priestorový dialóg. Týmto princípom tak zrealizovali takmer stovku solitérnych výtvarných diel pre architektúru, čo z nich činí jedných z najplodnejších „monumentalistov“  na Slovensku.

 Expozícia prihliada na realizácie autorského kolektívu v dvoch líniách –  na jednej strane reflektuje genézu ich výtvarného jazyka ako reflexiu dobových výtvarných tendencií a ideológií,  na strane druhej výstava poukazuje na neschopnosť súčasnej vlády, či samospráv zmysluplne vytvoriť priestor pre kultivovanie verejného priestoru formou výtvarných intervencií. Zároveň bude v samostatných blokoch prezentovaná voľná maliarska tvorba oboch autorov od idylických pohľadov na krajinu až po neokonštruktivistické kompozície, či experimentálnejšie štrukturálne diela, ktoré formálne, či obsahovo vytvárajú pendant k ich monumentálnym prácam.

Július Bartek (*19.6.1930 Nové m.n.Váhom – † 23.9.2004 Trnava) V rokoch 1950–51 navštevoval výtvarný krúžok ROH v Trnave pod vedením akad.maliara J.Balogha. V rokoch 1951–56 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave odbor figurálnej maľby u prof. Ladislava Čemického, prof. Dezidera Millyho a prof. Jána Želibského a u prof. Vincenta Hložníka odbor grafika. Po śtúdiu  Od roku 1964 sa usadil v Trnave.

Jozef Dóka st. (*22.10.1926 Opoj –  † 23.9.2002 Trnava) V rokoch 1942 – 1944 študoval fotografiu na Strednej škole technickej v Bratislave. V rokoch 1945 – 1948 študoval fotografiu na Štátnej grafickej škole u Josefa Ehma, neskôr u Františka Drtikola. Po návrate z Prahy sa venoval štúdiu maľby v ateliéri Júliusa Balogha. Od roku 1961 žije v Trnave.