Jozef Srna |

Jozef Srna: Kolobeh príbehov

kurátor výstavy

06.11.2014 - 06.01.2014

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Autor, titul výstavy: Jozef Srna: Kolobeh príbehov
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: Roman Popelár
Vernisáž: 6.11.(Št) o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 6.11.(Št) – 6.1.(Ut) 2014  Maľby Jozefa Srnu charakterizujú niekedy hĺbavé, inokedy bizarné figurálne kompozície, ktorých dej je situovaný do súčasných ulíc a námestí, do nákupných centier, prístavov, do rozmanitých exteriérov alebo interiérov. Sú poznačené prebiehajúcou drámou, uzatvorením sa jednotlivca do existenciálnej samoty alebo očakávaním lepšej budúcnosti. Námety spája do často surrealisticky vyznievajúcich celkov. Poukazuje pritom na spoločenské problémy, ale aj na vnútorný zápas zobrazovaných postáv. V posledných rokoch sa jeho maliarsky prístup k námetom radikalizuje: situácie, ktoré zachytáva, sú naliehavé, znepokojujúce, niekedy depresívne alebo naopak – plné nádeje.

Žánrovo vychádza z historickej maľby netajac obdiv k Franciscovi Goyovi, W. M. Turnerovi či C. D. Fridrichovi. Obľúbencov má mnoho a nielen v období romantizmu: v renesančnej, barokovej i novodobej maľbe. V krajinkách, ktoré stále zaznamenávajú u odbornej i laickej verejnosti najväčší ohlas, prechádza od lyrických výjavov po expresívne. Súčasťou krajiny je od istého obdobia osamelá postava v centre obrazu alebo na horizonte. V cykle najnovších malieb jednotlivca v krajine nahrádza väčšia skupina ľudí. Všetci smerujú ku svetlu kolotočov tzv. kolobehu dejín. Svetlo a kolotoče metaforicky vytvárajú reťaz príbehov, ktoré zostávajú ukryté. V symbolike sa „melie budúcnosť“ - sú to obrazy plné nádeje.

Inú líniu tvorby Jozefa Srnu predstavujú zložité figurálne kompozície monumentálnych rozmerov zamerané na aktuálne sociálno-spoločenské dianie. Mnohé z týchto obrazov sú nositeľmi neprehliadnuteľného znaku: vízie apokalypsy. Zatiaľ čo v štádiu kresieb a skíc pôsobí dej hravo a bezstarostne, vsadením do farebnej atmosféry plátna sa prostredie radikálne mení: nepokoj, napätie, chaos, tušené očakávanie konca bez možnosti nového začiatku. Tieto črty sú v príncípe nadčasové, či lepšie povedané – bezčasové.

Tretím námetom sú ľudia na periférii mesta, akoby odcudzení od sveta. Osamotení v zmysle sociálnom, spoločenskom, duchovnom. Toto spektrum obrazov má najbližšie k tvorbe autorovho otca, Jozefa Srnu st. (1930 – 1992), ktorý patrí k nezabudnuteľným postavám slovenského výtvarného umenia 70. a 80. rokov 20. storočia.
Izolovaná krajina, mnohofigurálna kompozícia alebo osamelá postava – na báze pozadia je väčšinou vytvorená atmosféra odlúčenosti, nezúčastnené pohľady zachytávajú smútok, anonymitu, chlad. Aj v tomto bode autor pokračuje v maliarskej tradícii otca: bez príkras zachytáva okolitý svet a spoločnosť, ktoré sa rokmi menia, človek však zostáva nezmenený.
Jozef Srna ml. (nar. 1979, Bratislava)
Vzdelanie
1998 – 2004 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Otvorený ateliér prof. Rudolfa Sikoru
2000 – 2001 Akademie výtvarných umĕní, Praha, Malířska škola doc. Antonína Střížka
1994 – 1998 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava, odbor Reštaurovanie a konzervovanie drevených pamiatok (prof. Michal Staudt)
Samostatné výstavy
2012 V novom svetle, Pálffyho palác, Galéria mesta Bratislavy
2009 Výber z tvorby, Galéria M++, Bratislava
2007 Svetlo a dráma, Považská galéria umenia v Žiline
2006 Pred obrazom, Nitrianska galéria – Galéria mladých, Nitra
Publikácie k výstavám
V novom svetle, GMB / Krása, 2012
Der Mensch. Der Fluss. Malerei der Donauländern, 2011, s. 62-65
Spaces of Gravity, Aircraft Gallery, Bratislava, 2010, s. 152-155
Tolerance in Art, Danubiana Meulensteen Art Museum, Čunovo, 2009, s. 204
Nová krv. Mladá slovenská maľba., GMB, 2007, s. 90-97
Ocenenia
2006 Cena Slovenskej výtvarnej únie, 1. Bienále voľného výtvarného umenia SVÚ Roman Popelár trnava.sme.sk /TASR/:
Do Kopplovho kaštieľa prichádza Jozef Srna s Kolobehom príbehov Reportáž MTT z vernisáže: