Neznámy |

József R. Juhász His Master´s Voice

kurátor výstavy

23.10.2007 - 09.12.2007

Synagóga, Centrum súčasného umenia GJK, Halenárska 2, Trnava

Titul výstavy: József R. Juhász His Master´s Voice
Miesto konania: Synagóga, Centrum súčasného umenia GJK, Halenárska 2, Trnava
Vernisáž: 23. októbra 2007 (utorok) o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 23.10.2007 - 9.12.2007 expozícia His Master´s Voice Józsefa Juhásza pozná širšia umelecká verejnosť najmä ako performera, no pole jeho pôsobenia je oveľa rozsiahlejšie ako by sa mohlo zdať; vystupuje tiež ako básnik, animátor, výtvarník a.i. Projekt His Master´s Voice v trnavskej synagóge umožňuje nahliadnuť práve do jeho výtvarnej tvorby, hoci aj v nej Juhász rád prepája prvky z viacerých umení. Symbolickým leitmotívom je notoricky známy obraz psíka Nippera sústredene počúvajúceho fonograf, ktorý sa stal ochrannou známkou gramofónovej spoločnosti a svojím spôsobom aj symbolom istej epochy. V Juhászovom podaní príbeh psíka variuje ako jedna z jeho možných minulostí, ožíva vo svete, kde sa fantázii a hravosti nekladú žiadne medze. Zaujímavá kolekcia obrazov a objektov je zakomponovaná do zložitých audiovizuálnych inštalácií, ktorých plnohodnotnou súčasťou môže byť aj autíčko na ovládanie alebo šijací stroj. Autor rád experimentuje práve s funkčnými objektmi, ktoré pôvodne slúžili inému účelu. Šikovne a rafinovane preorientované iným smerom fungujú v novej úlohe s takou ľahkosťou, že divák takmer okamžite stráca vžité predsudky a prijíma autorovu intelektuálnu hru. Na prvý pohľad síce všetko vyzerá ako má byť, no po chvíli je jasné, že každý jednotlivý detail ide za rámec bežného sveta: gramofóny majú hybridný pohon, platne neprehráva výlučne ihla a rám dokáže aj viac, ako len fixovať obraz. Umelcova záľuba v starožitnostiach (gramofóny, platne, šijacie stroje) by takmer navodzovala atmosféru nostalgie, keby neboli súčasťou moderných výtvarných prepojení a metafor. Vďaka citlivým a premysleným zásahom však muzeálna hodnota artefaktov rozhodne neprevyšuje ich umelecký rámec, ale naopak, oba faktory koexistujú v súlade a vytvárajú tak nový, jedinečný celok. Bez zbytočného šokovania či výstredností sa autorovi darí zdanlivo jednoduchá vec: známe asociácie a predmety zrazu vnímame tak, ako sme ich ešte nepoznali.
József Juhász (*1963, Kamenín)
- básnik - prešiel od básní písaných voľným veršom k vizuálnej poézii, počítačovej grafike, akčnej poézie až po asambláž s použitím tlačiarenských štočkov.
- organizátor - založil Štúdio érté, ktoré organizovalo Festival experimentálneho umenia / od 1992 Transart Communication.
- performer - svojimi akciami reflektuje aktuálnu spoločenskú situáciu, tradície krajiny v ktorej vystupuje, mentalitu ľudí a ich schopnosť stať sa účastníkmi akcie.
tvorí a žije v Nových Zámkoch

gramofón ako súčasť šijacieho stroja