Neznámy |

Juliana Mrvová Travelóg

kurátor výstavy

12.05.2017 - 02.07.2017

Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

autorská výstava maľby a kresieb etablovanej výtvarníčky mladšej generácie Autori, titul výstavy: Juliana Mrvová: Travelóg
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátorka: Beata Jablonská
Otvorenie výstavy: 12.5.2017 (Pia) o 18:00
Trvanie výstavy: 12.05. (Pia) – 02.07. (Ne) 2017
Finisáž výstavy: 2.7.2017 (Ne) o 16.00 Výstava Juliany Mrvovej pod názvom Travelóg, je retrospektívnym projektom autorkinej tvorby posledných piatich rokov, kedy sa intenzívne venovala skúmaniu nových svetov pre svoju maľbu na vlastných výskumných výpravách po Európe a svete.

Na rezidenčných pobytoch, ako aj cestovateľských putovaniach, skúmala krajinu, jej rastlinstvo a živočíšstvo a zoznamovala sa s ľuďmi, ktorí tam žijú. Z týchto mikro-príbehov neskôr skladá mentálne mapy – obrazy a kresby a zaznamenáva nielen svoje zážitky, ale aj svoj vzťah k danému miestu. Neskôr z vlastných kresieb a fotografií vytvára sériu obrazov doma v ateliéri.

Všetko to začalo v roku 2012 vo francúzskej dedinke Marnay sur Seine, kde vytvorila prvé veľkoformátové kresby na spôsob mentálnych máp či denníkov, a kde vznikli aj prvé texty z mikro-objaviteľských výprav pod názvom Lettres a Beata (písané kurátorke výstavy Beate Jablonskej). Ďalším krokom bol projekt Jednota, pre Periférne Centrá v Dúbravici (2012, vystavené do 2013), kde vzniklo dielo veľkorysého formátu 380cm x 980cm na stene obchodu Jednota. Dielo skúmalo autorkin vzťah k tejto dedine v srdci Slovenska a k jej obyvateľom, ktorí sa tiež podieľali na jeho vzniku.

Posledne realizované pobyty do exotických krajín Ázie (India- máj 2016, Laos a Vietnam - zima 2014-2015) a Ameriky (Mexiko a Texas - jar 2016) zmenili jej spôsob nazerania na obraz. Ten sa stal ešte viac záznamom podobným viktoriánskym záznamom z moreplaveckých výprav, ako aj obrazovým denníkom – travelógom. K pobytom mimo Európu môžeme pridať aj tie európske – dva mesiace v litovskej Nida v zime 2013, talianske Apricale, španielska Chelva v zime 2014, rumunská Delta Dunaja v 2014 a Transylvánia v 2015. Počas týchto pobytov, trvajúcich od týždňa po dva mesiace, vzniká veľké množstvo kresieb, skíc, akvarelov ale aj fotografií a textových záznamov. Tieto sú súčasťou obrazu, ktorý si o danej krajine autorka vytvára. Z nich ešte počas pobytu vytvára väčšie diela, ktoré sú syntézou a zároveň mapou, kolážou, ale aj vyjadrením vzťahu k miestu. Neskôr sú v ateliéri analyzované a vznikajú z nich ďalšie diela.

Hlavnými témami, ktoré sa v tejto novej sérii objavujú, sú okrem záujmu o vedeckú kresbu rastlín aj motív rozprávania – narácie, ako aj putovania. Chôdza, presun loďou, či maximálne bicyklom sú pomalým spôsobom skúmania svojho okolia, ktoré umožňujú presnejšie pozorovanie. Kresba a text sú v protiklade k technickým obrazom pomalým ale možno presnejším záznamom krajiny či príbehu. V kresbách a maľbách je obsiahnutý záujem o ekológiu, sociálne a kultúrne špecifiká navštívenej krajiny či miesta. Do tvorby samozrejme vstupujú aj konkrétne výtvarné prejavy krajiny, ktoré majú vplyv na charakter kresby a maľby (napríklad v Mexiku či Indii).

Výstava v priestoroch Koplovej vily GJK bude prezentovať výber kľúčových diel z posledných piatich rokov (vrátane nových diel vytvorených v r. 2017), viacerých veľkoformátových obrazov (do 200x250cm) doplnený kresbami malého aj veľkého formátu. Súčasťou výstavy budú aj texty denníkového charakteru autorky.

Španielsky hosť Gabriela Valls Schorr je hudobníčka, výtvarníčka, pedagogička a cestovateľka, ktorá sa dlhodobo venuje štúdiu indickej miniatúry a túto dopĺňa vlastnými kolážovými zásahmi. Autorka s ňou prežila intenzívny mesiac spolupráce a spolubývania v Indickej Sohre v máji 2016.
  Komentované prehliadky k výstave - 20.5.2017 a 24.5.2017: NasaTrnava.sk /TASR/:
V galérii vystavuje Juliana Mrvová Travelóg
Dennikn.sk:
Je dobré odísť a môcť sa obzrieť späť
Flash Art:
Ihringová, Katarína: Juliana Mrvová vyšiel v časopise Flash Art č. 44, str. 60. Príspevok Mestskej televízie Trnava - Kultúrna mozaika, 6.6.2017, 00:20 min: