Neznámy |

Karol Ondreička (1944 - 2003)

kurátor výstavy

10.04.2014 - 18.05.2014

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Výstava k nedožitým 70. narodeninám významného slovenského grafika, ilustrátora a maliara. Putovný projekt bol zahájený vo februári 2014 v Galérii mesta Bratislavy, pokračuje v Galérii Jána Koniarka v Trnave, Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a ukončený bude výstavou v Topičovom salóne v Prahe.


Autor, titul výstavy: Karol Ondreička (1944 - 2003)   Jubilejná
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Kurátor: PhDr. Dagmar Srnenská, PhD.
Vernisáž: 10.4.2014 /Štvrtok/ o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: 10.4.(Št) - 18.5.(Ne) 2014 V priestoroch Kopplovej vily Galérie Jána Koniarka v Trnave predstavujeme výber z maliarskej, grafickej a ilustrátorskej tvorby Karola Ondreičku z rokov 1973 až 2003. Výstava je retrospektívna a jubilejná. Uskutočňuje sa pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych narodenín umelca a je sprístupnená kultúrnej verejnosti od 10. apríla do 18. mája 2014. Karol Ondreička patrí k najvýraznejším predstaviteľom fantazijného realizmu, pretože jeho osobitý výtvarný štýl je založený na poetickom spojení fantázie, sna a skutočnosti.

Do slovenského výtvarného umenia vstúpil v druhej polovici sedemdesiatych rokov. Patril k
najvýznamnejším žiakom prof. Albína Brunovského na VŠVU, u ktorého študoval v rokoch 1968 - 1974. V celej svojej maliarskej a grafickej tvorbe zdôrazňoval imaginatívne vnímanie človeka
a sveta, čo ho viedlo k harmonickej syntéze ľudskej bytosti a vesmíru, a tým k potlačeniu momentov plných prekvapenia, absurdity a nezmyselnosti. Vzájomné vzťahy človeka a prírody nestvárňoval konfliktným stretom, ale pokojným rytmom prepojenia emotívnosti, predstavivosti a fantázie. Karol Ondreička bol typom umelca, ktorý spájal príbehy minulé s víziami budúcnosti. Zaznamenával ich v priestore plnom obrazotvorných podnetov, symbolov a znakov. Osobité miesto v tvorbe Karola Ondreičku zaujímal exlibris. Vytváral ho už nie ako knižnú značku nesúcu meno vlastníka knihy, ale ako väčšina slovenských grafických umelcov - pre zberateľov, pre ich zberateľskú vášeň. V ilustračnej tvorbe sa prejavila poetická poloha Ondreičkovho výtvarného cítenia. Rád využíval osobitú atmosféru textu, do značnej miery vnútorne nezávislú od výtvarného spracovania. Využitím fantazijných prvkov tak zvyšoval výtvarný účinok literárnej predlohy.

Karol Ondreička v celej svojej bohatej tvorbe vyjadroval túžby, nádeje, sny aj prehry človeka. Rád vo svojich dielach symbolicky zobrazoval vzťah medzi mužom a ženou, zachytával prirodzený rytmus zmyslových spojení pri vzájomnom kontakte ľudských bytostí. Ich podoby, no najmä tvár ženy či jej krivky tela rád spájal s prírodou. Ona sa stala nositeľkou všetkých filozofických a významových rovín diela, spoločenských a časových posunov mnohých príbehov, udalostí a dejov. Tie sa však symbolicky odovzdávajú ďalej, do ďalších generácií, a to prostredníctvom jeho študentov, ktorých ako pedagóg umelecky a výtvarne viedol na viacerých vysokých školách a akadémiách.

PhDr. Dagmar Srnenská, PhD.
kurátorka výstavy

Prof. Karol Ondreička, akad. mal., bol významným slovenským maliarom, grafikom a ilustrátorom. Ako člen viacerých profesionálnych grafických združení ilustroval vyše 200 kníh, je tvorcom viacerých poštových známok. V roku 2003 sa jeho dielo predčasne uzavrelo vo veku 59. rokov. Rok 2014 je rokom jeho nedožitých 70. narodenín. Rodina, priatelia a známi sa podujali zorganizovať veľkú putovnú výstavu založenú na báze retrospektívy – výberu esencie jeho tvorby.  Reportáž MTT z vernisáže: Trnavský Hlas /SITA/:
Galéria Jána Koniarka ponúka Jubilejnú Karola Ondreičku