Neznámy |

Ladislav Babuščák Florida

kurátor výstavy

17.09.2009 - 11.10.2009

klUb 3, Kopplova vil

Titul výstavy, autor:  Florida, Ladislav BabuščákMiesto konania: klUb 3, Kopplova vila GJK, Zelený kríček 3, TrnavaKurátor výstavy: Michal Štofa
Vernisáž: 17. september 2009 o 18. 00 hod.
Trvanie výstavy: 17. september – 11. október 2009
    Ladislav Babuščák /1985/ - študent FAMU Praha, sa k fotografii dostal takpovediac náhodne. Kedže nikdy nevedel poriadne kresliť hľadal iné sposoby umeleckého vyjadrenia. K fotografii ho prirodzene naviedla jeho voyeuristická charakterová črta. Fotografický jazyk Ladislava Babuščáka je rozmanitý. Obsahuje silne vykonštruované kompozície v ateliéri, ale rovnako aj inštinktívne zaznamenané momenty. Fotografiu častokrát používa ako súčasť výsledného diela, ktoré má povačšine konceptuálny charakter. Dlhodobo sa venuje tématike monochrómu vo fotografii a taktiež prepájaniu religiozity so súčasnou fotografiou. Vo svojej tvorbe sa snaží dotýkať viacerých extrémov a tak sú jeho diela niekedy totálne zbavené vizualnej informácie a inokedy sú vykonštruované s elegantnou estetikou. Všetko ale smeruje k zdeleniu. A to je v tvorbe Ladislava Babuščáka niekedy hrdinská epopej a inokedy upozornenie na jemný prchavý moment.   Umelecká činnosť Ladislava Babuščáka:   2003
UNEXPECTED BEAUTY OF VOUYEURISM / fotografie /
Cafe Bizarre, Prešov 2004 NAD-ILUSTRÁCIA / výtvarný projekt /
Galéria K.F.A. Bratislava
THE FIRST LETTER OF THE FIRST WORD IS ALWAYS „A“.
/skupinová výstava Fotodielní Letnej Fotoškoly v Poprade/
Galéria P.M.Bohuňa v Liptovskom Mikuláši. 2005 Home Gallery /skupinový výtvarný projekt/
Vinohrady, Praha
„66“ skupinová výstava katedry fotografie FAMU
Galéria Velryba, Praha   2006
ART COLOGNE international art fair /fotografie/
Kolín nad Rýnom, Nemecko 2007 ŠESTKA /skupinová výstava/
Pražský dum fotografie, Praha
Epson winners
Miláno, Taliansko
Sanctus
Galéria Veľryba, Praha
Finalisté /Cena Národní Galerie Praha NG333/
Národní Galerie, Praha 2008 Young photograhers
Epson kunstbetrieb, Dusseldorf
Game
Galerie GAMU, Praha
49 % OUCH!
51 % YEAH!
Galerie Školská 28, Praha 2009 Cesta s B.P.
Galerie GAMU, Praha
Obraz vs.Reflexe
Galerie 35m2, Praha
Florida
Galéria Klub3, Trnava Ocenenie: EPSON ART AWARD, Cologne / 25 najlepších mladých európskych fotografov /
NG 333, Praha /finalista/