László Fehér |

László Fehér

Helena Markusková | kurátor výstavy

16.11.2023 - 14.01.2024

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

     Ťažisková osobnosť medzinárodnej scény László Fehér (1953) desaťročia formuluje vo svojich dielach zásadné témy existencie. V nadväznosti na fotorealistické východiská, rozvíja originálny maliarsky program, kde dominantnú rolu zohráva artikulácia reality, aktivizácia pamäte a sugestívna farebnosť. László Fehér zakaždým artikuluje realitu inak – raz zdôrazňuje jej vyprázdnenosť, inokedy sprostredkuje jej esenciálne prvky – prezentuje ju ako transformovanú nájdenú realitu – alebo ireálnu vanitas či memento. Vo svojich dielach vypovedá o pohnutých osudoch v Strednej Európe.

      Ústrednou témou výstavy v Galérii Jána Koniarka v Trnave je aktivizácia pamäte. Ako rámcová téma sa tiahne tvorbou Lászlóa Fehéra. Maliar pracuje s pamäťou zakódovanou vo fotografických záberoch z rodinných i cudzích archívov. Vytvára metaforické pomníky rodinnej histórie a kritické reflexie vlastnej doby. Udržuje bdelosť pamäte prechádzajúcej rôznymi generáciami.   

     Aktuálna výstava prináša zvlášť koncentrovaný pohľad na subjektívne dejiny umelca. Predstaví hutný výber z maliarskej tvorby a prác na papieri pochádzajúcich prevažne z uplynulých rokov (2016 – 2020). V centre pozonosti sa ocitnú diela z troch prelínajúcich sa farebných období: ružového, čierno-bieleho a šedého. Maliar v nich uvádza do rodinnej histórie, dejín doby, dialógu s dejinami umenia i vlastnej tvorby.

   László Fehér (1953) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (1971 – 1976). Jeho nástup na výtvarnú scénu sa odohral v roku 1983 samostatnou výstavou v Műcsarnoku v Budapešti. V roku 1990 reprezentoval Maďarsko  na XLIV. Bienále v Benátkach (1990). Je nositeľom ceny Mihálya Munkácsyho (1993), ceny Kossutha (2000), ceny Prima (2006). V roku 2007 bol vyslancom maďarskej kultúry. Vystavoval doma i v zahraničí v prestížnych galériách. V Ludwig Muzeum vo Viedni (1997), v Műcsarnoku v Budapešti (2001), Ludwig Múzeu v Budapešti (2007), Múzeu moderného umenia v Saint-Étienne (2011).   

   Na Slovensku mal samostatné výstavy: v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (1999 (s Martinom Knutom); 2020) a v Galérii  Z v Bratislave (2018).